Konstnärer kritiserar konsttävlingen om Karis tågstation - "Summan är skrattretande!"

Väggmålning. Hur de nya väggmålningarna kommer att se ut avgörs i mitten av juni när tävlingen avslutas. Bild: Lina Enlund

Tågstationen i Karis ska få två väggmålningar. Nu pågår en tävling där alla som är över 18 år kan skicka in bidrag. Men, tävlingen väcker känslor hos konstnärer.

Konstnär. Den lokala konstnären Petri Horttana upplever att prissumman är orimligt låg. Bild: Lina Enlund

– En vän konstaterade att han får en högre månadslön med att diska, säger konstnären Petri Horttana.

Han är positiv till själva tävlingen, däremot ifrågasätter han prissumman på 3 000 euro som han tycker är alldeles för låg. Han ställer sig också kritisk till att vinnaren måste stå för arbetarskyddskostnaderna. Han kommer antagligen inte att skicka in något tävlingsbidrag, inte heller hans vänner som är konstnärer. Orsaken? Den enligt dem låga prissumman som inte motsvarar arbetsinsatsen.

Petri Horttana gör en snabb bedömning av arbetsmängden: att planera och genomföra ett verk som detta skulle ta ungefär tre månader. Med den här prissumman skulle det bli en månadslön på 1 000 euro, minus försäkringskostnader.

– Att sälja glass i en kiosk ger ju en högre månadslön, säger han.

Vad skulle då prislappen bli om du hade anlitats för att planera och genomföra en av dessa målningar?

– Tre månadslöner. Ungefär 10 000 euro per målning och då hade jag också krävt arbetarskydd.

Tågstation. Det nya resecentret i Karis ska få två väggmålningar genom en tävling. Konstnärer anser att prissumman inte lockar. Bild: Lina Enlund

Synlighet räcker inte

Piia Nordström, ansvarig gatuchef vid Raseborgs stad, är en av tävlingsarrangörerna. Hon förstår kritiken, men konstaterar att prissumman har bestämts enligt de ekonomiska förutsättningar staden har för detta. Staden vill erbjuda en chans för intresserade att delta i tävlingen och genom den få synlighet.

Petri Horttana har en annan åsikt:

– Synlighet betalar inga räkningar. Jag har svårt att tro att till exempel läkare, ekonomer och forskare skulle arbeta hårt för att få synlighet. De vill ha en rimlig lön, säger han.

Motsvarande konsttävlingar har inte ordnats tidigare inom Raseborgs stad och det här är ett första försök till att få mera offentlig konst. Tävlingen riktas både till hobbykonstnärer och till yrkeskonstnärer. Arbetsmängden, konstaterar Piia Nordström, hänger samman med hur detaljerat konstnären väljer att planera och genomföra verket.

Tävling. Konsttävlingen avslutas den 12 juni. Tävlingsarrangörerna hoppas att tävlingen lockar många bidrag. Bild: Lina Enlund

Petri Horttana håller med om att tävlingen möjligtvis kan locka unga nyutexaminerade konstnärer och hobbykonstnärer att skicka in bidrag. Men, fortsätter han, placeringen av väggmålningarna och de krav tävlingsarrangörerna har kräver bred erfarenhet och den har bara yrkeskonstnärer. Han syftar här på den materialkunskap, tidsberäkning och skicklighet som krävs för arbetet.

Summan är skrattretande

Tanja Is är konstnär och har erfarenhet av offentliga konstverk. Hon är av samma åsikt som Petri Horttana – prissumman är orimligt låg i relation till den arbetsmängd en väggmålning kräver.

– Den är skrattretande!

Konstverk. – Alla säger att konst är bra för välbefinnandet, men ingen är redo att satsa på konsten, säger konstnären Tanja Is. Bild: VN-arkiv

Hon ser en risk med att man väljer att ta ett billigare alternativ. Billigt är sällan hållbart, dessutom blir det ofta dyrare i längden, säger hon och uttrycker en stor irritation över att konstnärers arbete inte värdesätts eller ersätts rimligt i dag.

– Alla säger att konst är bra för välbefinnandet, men ingen är redo att satsa på konsten. Det leder till att konstnärer jobbar hårt för en alltför låg ersättning. Många konstnärer är slutkörda.

Måttet på den ena väggmålningen är 2,8 meter x 6 meter och på den andra triangelformade 0–2,6 meter x 43 meter.

Vad skulle du ta för ett beställningsjobb som detta?

- Jag hade velat ha betydligt mera än 3 000 euro. De tavlor jag har målat med måtten 140 cm x 140 cm säljer jag inte under 3 000 euro. Det går inte riktigt att jämföra en väggmålning med en tavla, men säger kanske ändå något om vad jag hade velat ha för ersättning.

Hon tror ändå att vissa unga nyutbildade konstnärer törstar efter synlighet och kanske tycker att 3 000 euro är en stor summa.

Flera än ett bidrag

På frågan hur många bidrag som har kommit in vill Piia Nordström inte svara, men hon säger att det är flera än ett.

– Jag hoppas det kommer flera bidrag, säger Piia Nordström.

Konstnären Tanja Is hade gärna hjälpt till med att ge sina tankar och förslag redan i planeringsskedet av tävlingen. Med några samtal till olika lokala konstnärer hade tävlingskriterierna blivit mycket bättre från början, anser hon.

Hon tycker den här diskussionen är viktig och tycker att det händer en del på konstfältet för tillfället. Små steg visserligen, men det känns som om det går framåt, tycker hon.

Konsten får en procent

Raseborgs stads stadsutvecklingssektion hade möte den 21 maj. På mötet diskuterades principen en procent till konsten som innebär att en procent av budgeten för byggnadsprojekt ska reserveras för att köpa konst. Det här ska bidra till att förbättra konstens och kulturens tillgänglighet.

Förslaget löd att stadens tjänstemän har rätt att välja i vilka fall principen en procent till konsten iakttas och vilket procenttalet är beroende på projekt. Sektionen valde ändå att remittera ärendet. Jan-Mikael Ekholm, ordförande för stadsutvecklingssektionen, säger att sektionen beslutade att göra en ny mera detaljerad beredning och att sektionen behandlar ärendet redan på nästa möte.

Tanja Is och Petri Horttana tycker att principen en procent till konsten som nu diskuteras i stadsutvecklingssektionen är ett steg i rätt riktning.

– Det är bra, men en procent känns ändå väldigt lite, säger Tanja Is.

Petri Horttana håller med om det sker en del vad gäller satsningar på konst och poängterar att forskning har bevisat att offentlig konst främjar folkhälsan. Han tror till exempel att vacker konst i resecentret ger pendlarna och andra tågresande en bättre dag.

Ge en urban känsla

Både Tanja Is och Petri Horttana har tankar och visioner om vilken stämning och känsla de hade velat förmedla i väggmålningarna om de valt att delta i tävlingen. Nu gör de inte det på grund av prissumman och den snäva tidtabellen.

Tanja Is tycker att väggmålningarna ska ge en urban och inspirerande känsla. Det får gärna vara något som inte känns färdigtuggat, bekvämt och tryggt. Gärna något som ger en aha-upplevelse, säger hon och fortsätter:

– Så hoppas jag att målningarna får vara i fred.

Tävlingsperiod: 15.5-12.6.2019

Prissumma: 3 000 euro per verk

Plats: Den ena väggmålningen ska finnas i den nya gång- och cykeltunneln och den andra väggmålningen ska finnas på utsidan av brons vägg.

Storlek: Väggmålning 1: höjd 2,8 m x bredd 6 m. Väggmålning 2: höjd 0 – 2,6 m x bredd/längd 43 m.

Andra krav: Den som deltar i tävlingen ska vara minst 18 år och planerar och genomför sitt verk själv.

Färger: Verket ska målas med Kivitex-målarfärg och med högst 10 olika nyanser. Material och redskap bekostas av arrangören.

Jyru: Nina Toppila (Pro Artibus), Erkki Mäkelä (Trafikledsverket), Markus Malmivuori (NRC Group Finland), Simon Store (Raseborgs stad), Sirpa Huusko (Raseborgs stad), Piia Nordström (Raseborgs stad) praktiska arrangemang.

Mera information: https://www.raseborg.fi/karis-resecenters-muraltavling-skicka-in-ditt-bidrag/

Principen en procent till konsten

Syftet med principen om en procent till konsten är att förbättra konstens och kulturens tillgänglighet, vilket främjar människornas välbefinnande.

Principen innebär att en del av anslaget för ett byggprojekt används till konst.

Enligt den traditionella definitionen används cirka en procent av budgeten för ett byggnadsprojekt för att köpa konst.

Principen kan genomföras med ett planläggnings- eller finansieringsbeslut av kommunen. Enprocentsprincipen kan också genomföras av privata byggherrar.

Regeln lämpar sig för ny- och ombyggnad, kompletterande byggnad och infrastrukturbyggnad.

Källa: Handbok om enprocentsprincipen i Finland. För beställare av konst.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning