Konstfostran i dagis blev fall för JO

Musiklekis. Taika, Alexi, Elle och Luisa spelar och sjunger i Ankdammens musiklekis som ordnas av Jamkids. Bild: Leif Weckström

Avgiftsbelagd hobbyverksamhet i daghem är diskriminerande mot barn som inte kan delta. Det anser en förälder i Esbo som lämnat in klagomål. I många privata daghem är hobbyer med avgift vardag.

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja vill ha en utredning om hur olika kommuner ordnar konstundervisning i daghemmen. Orsaken är ett klagomål i Esbo där en förälder ansett att daghemmet där barnet vistas diskriminerar barn och försätter dem i en ojämlik ställning då alla inte har möjlighet att delta i avgiftsbelagd musiklekskola.

I Esbo har den finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran samt nämnden Svenska rum i mars 2013 beslutat möjliggöra avgiftsbelagd konstundervisning i kommunala daghem samt daghem med köpta tjänster.

– Det är inte ett tvång, de som vill har möjlighet att välja det och de som inte deltar har annan verksamhet under tiden. Det är också möjligt att anhålla om friplatser för dem som inte har ekonomiska förutsättningar att annars delta, säger förvaltningschef Jaana Suihkonen vid svenska bildningstjänster i Esbo.

Enligt Suihkonen har föräldrarna varit nöjda med att verksamheten ordnas på dagtid så att de inte på kvällen behöver föra sitt barn någonstans.

Klagomålet har gjorts vid ett finskt daghem i Esbo. Vid tre svenska kommunala daghem ordnas musikundervisning i Musikinstitutet Kungsvägens lokaler. Det är grupper från Vindängens, Mattbergets och Karamalmens daghem som deltar.

Det är Utbildningsstyrelsen som ska göra utredningen om avgiftsbelagd konstfostran i kommunala daghem åt JO. Enligt lag ska småbarnsfostran i daghem främja barnets likvärdighet och jämställdhet och förebygga utslagning. Nu vill JO veta hur den i grundlagen tryggade likabehandlingen och målen i lagen om småbarnspedagogik genomförs. JO vill också veta syftet med grundläggande konstundervisning i olika verksamhetsmodeller samt ansvarsfrågan. Vem har ansvar för barnet enligt Utbildningsstyrelsen när barnet deltar i konstundervisningen?

Föräldrar villiga betala

I de privata daghemmen är det vanligt med avgiftsbelagd konstundervisning. Enligt vd Heidi Ruhala vid Ankdammen som driver flera tvåspråkiga daghem i Esbo och Helsingfors är det fråga om en ideologiskillnad.

– Jag förstår att det väcker diskussion om rättvisa och jämlikhet när ett daghem som fungerar med skattemedel inför betald konstundervisning ifall någon inte kan delta på grund av sin ekonomiska ställning. I privata sektorn handlar det om familjens egna val. De har redan valt privat dagvård och vet vad de vill betala för, säger Ruhala.

Ankdammen har hobbyverksamhet för barnen och den kostar. Familjen betalar direkt till serviceproducenten. Målet är att göra det lättare för familjerna i vardagen så att de får mera kvalitetstid tillsammans och inte efter en lång dag i daghemmet behöver skjutsa barnet till en ny verksamhet.

– Föräldrar frågar ofta då vi öppnar en ny enhet om det finns möjlighet att ha hobbyer och vi säger att det beror på föräldrarnas intresse. Ibland deltar alla barn i klubbarna, ibland cirka hälften och ibland sjuttio procent, säger Ruhala.

Enligt Ruhala tänker varken föräldrar eller personal att barnen är i olika position. Alla tycker det är naturligt att någon går på pianotimme och någon annan till musiklekis eller till engelska eller italienska klubben.

– Kvalitativ dagvård som produceras av barnträdgårdslärare i Finland är mycket mångsidig. Ibland känns det som om man glömmer bort den kvaliteten och innehållet. Den är säkert tillräcklig för många familjer, säger Ruhala.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning