Konsten bör utmana sin publik – och en fungerande dialog mellan tonsättare och musiker kan lyfta verket mot nya höjder

Då man lyckas skapa en situation både tonsättare och musiker ivrigt kastar sig in i kan man upptäcka sådant ingendera hade hittat på egen hand, säger gitarristen Petri Kumela. Till höger tonsättaren Antti Auvinen. Bild: Cata Portin

Andalusian Panzerwagen Jazz är namnet på Antti Auvinens gitarrkonsert, men också gitarristen Petri Kumela har satt sin prägel på verket. Växelverkan är viktigt, men också att utmana den andra.– Om alla stryker medhårs uppstår inga nya tankar, säger Kumela.

Tonsättaren, det ensamma geniet, sitter i sitt elfenbenstorn och skriver svarta bollar i ett partitur, som sedan uttolkas av musikerna – klappat och klart, allt står ju i noterna. Eller vänta nu, hur...