Konsten att skynda långsamt

Klimatfrågan är alltför viktig för att göras till en ny vattendelare mellan de frälsta och syndarna.

Talesättet vill göra gällande att resultatet av en handling eller en verksamhet blir bättre om man inte hastar i väg utan tillräcklig eftertanke.Innan jag går vidare vill jag påminna om ett anna...