Konsten att lyssna på andra

Att andra människor har åsikter om det vi gör behöver ju inte automatiskt innebära att de dömer oss.

Bland de mest utmanande och tyvärr också mest förbisedda uttalandena av Jesus finns orden "döm inte, så blir ni inte dömda". I likhet med många andra av de höga etiska idealen i Bergspredikan är...