Konsten att diskutera för oss framåt

Malcolm X var viktig för mig eftersom han var en av få offentliga personer som medgav då han hade fel.

Inte en enda marginaliserad grupp har råd med allierade som vägrar diskussion i stället för att föra den framåt. Det är omöjligt att diskutera med en person som redan inledningsvis konstaterar a...