Konsten att återberätta en historia för en enda person

Skådespelaren Stina Engström är kanske den med längst erfarenhet av att läsa in ljudböcker på svenska i Finland. Bild: Niklas Tallqvist

Att läsa in ljudböcker är en konst som kan utövas med både fina och breda penseldrag och graden av inlevelse hos inläsaren är en fråga som delar ljudbokslyssnarna. I Svenskfinland finns ännu inga stora inläsarnamn av svenska mått, men allt fler ljudböcker produceras i rask takt även här.

Med ljudböckerna tillkommer ett ytterligare element i litteraturen för läsaren/lyssnaren att förhålla sig till: inläsaren. Att även inläsarna är något som engagerar tyder de diskussionstrådar om ämnet...