Konsten att älska städer

Wilson lyckas i allmänhet väl med att skildra varje stads väsen, men lyckas bäst med kapitlen om Uruk, Paris och Warszawa (på bilden). Han förbinder den historiska dimensionen med andra dimensioner. Bild: Mostphotos

Ben Wilson har en förmåga att skildra städerna mångdimensionellt. Han skildrar inte bara deras geografi, historiska eller arkitektoniska utveckling utan också faktorer som klimat, epidemiers och krigets roll.

Läser man boken Metropolis av den brittiska författaren Ben Wilson blir det snabbt klart att han är en man som älskar städer. Många har vissa preferenser för säg London eller Paris, men Wilsons kärlek...