Konstbutik på nätet fick stort statligt bidrag

Taiko, en digital marknadsplats för finländsk bildkonst, har fått 50 000 euro i understöd från undervisnings- och kulturministeriet. Syftet är i första hand att utvidga verksamheten internationellt, och därmed främja tillgång och försäljning av finländsk bildkonst utomlands.