Konstälskandets vånda

"Kärlek är inte ett svar på maktkamperna, men god tro är en bra början för en dialog om undervisningen vid konsthögskolorna."

Studentaktivism på Teaterhögskolan och Bildkonstakademin samt vid teaterutbildningslinjen vid Tammerfors universitet väcker debatt. Ett reportage i Suomen Kuvalehti (50/2020) beskriver lärarkåre...