Konsekvenserna är försumbara

I all rapportering och alla beslutsunderlag borde coronasiffrorna jämföras med siffrorna från vanlig influensa under en längre trend.

Diskussionen om coronapandemin har spårat ut och förvandlats till masshysteri.

Corona är en av de influensor som regelbundet sveper över världen och orsakar något mellan en halv och en miljon dödsfall årligen.

Enligt regeringens prognos från den 18 mars kommer i värsta fall 3 240 dödsattester ha coronaviruset som första dödsorsak, i bästa fall 540. Beslutsfattarna borde fråga om det är mycket eller lite. Jämfört med vadå?

De direkta konsekvenserna av viruset är i det stora hela försumbara, liksom de från svin- och fågelinfluensorna. Däremot är åtgärderna skrämmande. I ljuset av virusets värsta tänkbara konsekvenser finns inga tvingande skäl att förstöra ekonomin, driva småföretagare i konkurs och otaliga människor i stress, utbrändhet, desperation och av detta följande hjärtattacker och självmord.

I all rapportering och alla beslutsunderlag borde coronasiffrorna jämföras med siffrorna från vanlig influensa under en längre trend. I alla coronarelaterade beslut borde regeringen presentera en konsekvensanalys av åtgärderna, gärna omräknade i ekonomisk skada och förlorade människoliv.

Paul Lillrank, professor, Aalto-universitetet

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning