Konkurrenter samarbetar för att standardisera skeppsindustrin

Nya logistiklösningar kommer att förändra skeppsindustrin i grunden enligt Sauli Eloranta, chef för Rolls-Royces forskningscentral i Åbo. Foto: Mikko Stig/Lehtikuva Bild: Lehtikuva/Mikko Stig

Företag inom skeppsindustrin söker sig till Finland för att utveckla autonoma fartyg och samarbetar för att skapa gemensamma tekniska system.

Ny teknologi kommer att förändra branschen i grunden och därför jagar företagen nu gemensamma lösningar för autonoma fartyg.

– Vissa saker kan vi inte snacka om av konkurrensskäl, men alla drar nytta av att till exempel it-systemen standardiseras, säger Sauli Eloranta, innovationsdirektör vid Rolls-Royces forskningscenter.

Eloranta fungerar som ordförande för One Sea, ett samarbete som vill skapa förutsättningar för autonoma fartyg. Med i samarbetet är bland annat ABB, Cargotec, Meyer Turku, Rolls-Royce och Wärtsilä och projektet får finansiering av statliga Business Finland.

Finland har reserverat ett havsområde, det så kallade Jaakonmeri, för autonoma skepp och där testar företagen gemensamma lösningar.

– Vi utvecklar autonoma skepp för en helt annan marknad än den vi har i dag, eftersom hela systemet förändras, säger Eloranta.

Tekniska ekosystem och artificiell intelligens

Som exempel lyfter Eloranta fram hur företag som Alibaba eller Amazon har förändrat logistikkedjorna totalt och han tror att autonoma skepp i framtiden kommer att vara en del av den helheten, men för att det ska fungera kan alla inte utveckla egna system.

– Ur kundernas perspektiv är det mycket enklare med standardiserade lösningar. Till exempel har de flesta tekniktillverkare gått in för standardiserade usb-pluggar. Apple är undantaget som försöker skapa sitt helt egna ekosystem.

Finland är en bra plats att utveckla autonoma fartyg, inte bara för testområdets skull utan främst för att det finns tillgång till it-kunnande i Finland, anser skeppsföretagarna. Det handlar inte längre om att bara bygga fartyg, utan en helhet av tekniska system och då behövs nytt kunnande inom bland annat artificiell intelligens.

Enligt Eloranta behövs ändå fortfarande globala standardiserade lösningar för att autonoma skepp ska bli verklighet.

– Det krävs fungerande lagstiftning mellan olika länder och standardiserade format för att skicka information som skeppen kräver för att fungera autonomt.

One Sea-projektet handlar om att utveckla lagstiftningen, marknaden, teknologin och etiken som krävs för autonoma skepp.

– Vad jag vet är vi de enda i världen som har en arbetsgrupp för etiska frågor som gäller autonoma skepp. Vi arbetar med frågor om till exempel vem som ansvarar för fartygen och vad de kan få för effekt för samhället.

Läs också:

Automatiseringen skapar onödiga rädslor

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning