Konkurrenskraftsavtalet har förbättrat sysselsättningen

I undersökningen jämförde man även finländska jobb med jobb i andra europeiska länder. I Finland är arbetsveckan i genomsnitt en timme kortare än den är i resten av Europa. Bild: Pixabay/SPT

Konkurrenskraftsavtalet har ökat sysselsättningen och förbättrat Finlands konkurrenskraft, visar en ny rapport som Näringslivets forskningsinstitut Etla har gjort.

Den sysselsättande effekten av konkurrenskraftsavtalet var 40 procent, visar rapporten. Den övriga effekten på sysselsättningen förklaras av skattelättnaderna och av sänkta socialskyddsavgifter.

I undersökningen jämförde man finländska jobb med jobb i andra europeiska länder. I Finland är arbetsveckan i genomsnitt en timme kortare än den är i resten av Europa. I Finland förkortas arbetstiden mer än i andra länder av semestrar och helger.

Centralorganisationerna på arbetsmarknaden skrev under ett konkurrenskraftsavtal 2016. Bland annat förlängdes arbetstiden med i genomsnitt 24 timmar per år och statliga och kommunala arbetstagare förlorade 30 procent av sin semesterersättning. Målet med avtalet är att förbättra företagens konkurrenskraft och på det sättet skapa nya arbetsplatser.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning