Konkurrenskraftsavtalet: 100 000 kan ha jobbat för mycket

I det aktuella fallet dömde Västra Nylands tingsrätt till förmån för en person som hör till Ingenjörsförbundet och jobbar som konsult. Arbetsgivaren hade bedömt att konkurrenskraftsavtalet gäller medan arbetstiden redan stod inskriven i personens arbetsavtal. Bild: Pexels

Konkurrenskraftsavtalet kan inte trumfa personliga arbetsavtal. Det beslöt Västra Nylands tingsrätt i en tongivande dom. Till och med 100 000 personer kan ha jobbat för mycket, rapporterar Svenska Yle.

Enligt Svenska Yle finns det en teoretisk möjlighet att tiotusentals högre tjänstemän jobbat för mycket sedan konkurrenskraftsavtalet slöts 2016.

Västra Nylands tingsrätt dömde nyligen till förmån för en arbetstagare som yrkade på att arbetstiden 37,5 timmar stod inskrivet i kontraktet, medan arbetsgivaren krävt en insats på 38 timmar i enlighet med konkurrenskraftsavtalet.

Professor emeritus Niklas Bruun, specialist på arbetsrätt, säger till Svenska Yle att speciellt personer i högre tjänstemannaställning kan ha påtvingats en förlängd arbetstid på felaktiga grunder. Högre tjänstemäns arbetstimmar står ofta inskrivna i deras kontrakt.

De högre tjänstemännens förhandlingsorganisation YTN bedömer att cirka 100 000 personer kan ha ett sådant arbetskontrakt.

– I det här sammanhanget har ju facket varit kritiskt mot den överenskomna arbetstidsförlängningen. Man kommer säkert att använda ett sådant här fall som argument, eftersom systemet kan leda till oklarheter i fortsättningen, säger Bruun till Svenska Yle.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning