Konkurrenskraften inget nollsummespel

När ett land lyckas förbättra sin konkurrenskraft betyder det inte automatiskt att det sker på andra länders bekostnad.

Den nordiska välfärdsmodellen kombinerar – i Anders Chydenius anda – en ekonomi som bygger på konkurrens och effektivitet och ett samhälle som ger medborgarna en hög grad av frihet. Båda elementen är...