Konkurrensen om persontågen startar i regiontrafiken

När VR öppnar för konkurrens inom passagerartrafiken gör bolaget det med början i regiontrafiken i södra Finland. Det betyder att nya aktörer – till exempel städer, företag och landskap – kan komma in och erbjuda passagerartrafik.– Reformen kan öka arbetspendlingen och gagna sysselsättningen, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Plockar man fram kartan över regiontågen i Finland ser man att största delen av dem går kors och tvärs genom södra Finland. De tar passagerare från Helsingfors till Tammerfors. De drar genom skogslandskap från Lahtis till Kotka. Biljetterna köper man av VR, tågen körs av VR. I början av 2020-talet är det kanske ändå inte det gamla vanliga bolaget som sköter trafiken. Om tre, fyra år när passagerartrafiken till regionerna öppnats för konkurrens kan det hända att det är ett danskt företag som trafikerar de olika rutterna – eller kanske en större stad som valt att utöka sina tjänster och gett sig in på tågtrafikmarknaden.

Målet fler passagerare

Enkelt formulerat handlar reformen om att VR:s långvariga monopol i passagerartrafiken bryts. Att reformen kommer har varit känt redan i ett par år, men nu har den rört sig ett knyck framåt när planerna för hur konkurrensen ska öppnas presenterades i går.

För tillfället har VR ett avtal om ensamrätt på passagerartrafiken till 2024, men eftersom rätten regleras av ett avtal mellan VR och Kommunikationsministeriet behövs varken lagändring eller budgetförhandlingar på regeringsnivå för att öppna upp för konkurrens. I stället omförhandlar ministeriet och VR sitt avtal.

– Avsikten är dels att förbättra servicenivån, dels att öka tågtrafikens andel av persontrafiken i Finland. Det här är också en viktig klimatfråga, säger kommunikationsminister Anne Berner (C) och jämför med övriga länder. I både Sverige och Storbritannien sker kring 10 procent av persontrafiken per tåg, medan siffran är 5 procent hos oss. Den ska fördubblas.

Berner konstaterar att bara 35 procent av spårkapaciteten är i bruk i dag och att det därför är möjligt med tätare trafik, åtminstone utanför de mest trafikerade rutterna. Hur passagerarna drar nytta av förändringen är tillsvidare oklart. En av avsikterna med reformen är att pressa biljettpriserna och locka folk att alltmer sällan starta personbilen och i stället välja tåget. Samtidigt utlovas ett fortsatt samarbete kring biljetter med Helsingforsregionens trafik (HRT).

Både Berner och näringsminister Mika Lintilä (C) poängterar att VR fortfarande kommer att vara ett till hundra procent statsägt bolag. Operationen är alltså ingen privatiseringsåtgärd. Däremot kommer man under processen att omorganisera VR Group så att tre nya bolag med särskilda uppgifter uppstår. Ett av dem ska ta hand om service och underhåll, ett ska vara ett fastighetsbolag och ett ha hand om materiel, alltså tågen och uthyrningen av dem. Orsaken är att de stödtjänster som behövs för att driva trafiken måste erbjudas jämlikt när olika aktörer konkurrerar om att ordna trafiken. När erbjudanden från olika operatörer jämförs ska VR och ministeriet alltså kunna fråga hur och till vilket pris trafiken kommer att ordnas förutsatt att den intresserade operatören har tillgång till en viss mängd lok, vagnar, service, underhåll, depåer, spår och stationer.

VÄNTAR ÖKNING. VR Groups vd Rolf Jansson säger att de flesta passagerare är nöjda med VR:s tjänster och att fler passagerare möjliggör fler investeringar Näringsminister Mika Lintilä (C) påpekar att eventuell ny tvärtrafik i regionerna kan gagna både arbetspendlare och turistnäringen. Bild: Cata Portin

Snabb kritik

Ordförande för VR:s förvaltningsråd Ville Talvio (Sannf.) uttalade i går stark kritik mot tanken på att spjälka upp VR Group i olika bolag. Speciellt kritisk var han mot att ett av dem ska hyra ut lok och vagnar till utomstående.

– Det leder till att utländska bolag tar hand om de lönsamma rutterna och lämnar de olönsamma åt staten att ta hand om med skattebetalarnas pengar, dundrade han och talade om att skumma grädden av mjölken.

Berner dementerade och sade att avtalen sluts så att inga gråzoner med sådana möjligheter uppstår.

VR:s förvaltningsråd tar upp ärendet på måndag.

Lokförarnas förbund, Lokmannaförbundet, var i går inne på samma linje som Talvio och kallade arrangemanget med ett materielbolag för ett nytt monopol.

"Intresse finns"

Enligt Berner finns redan ett intresse bland nya operatörer för passagerartrafiken, men hon avslöjar inga detaljer.

– Bland annat landskapen har här en möjlighet att erbjuda kompletterande lokal tågtrafik, till exempel för arbetspendlare, säger hon.

När anbuden småningom droppar in kommer ministeriet att ställa krav på de intresserade operatörerna. De måste då i sina offerter tala om hur de är beredda att sköta trafiken, både på ekonomiskt lönsamma sträckor och på mindre lönsamma avsnitt. För tillfället existerar både så kallad avtalstrafik där ministeriet stödjer kommersiellt olönsam trafik (27,4 miljoner euro år 2017) och sådan trafik som omfattas av allmän trafikplikt. Den innebär för tillfället att VR mot sin ensamrätt förbundit sig att sköta normalt olönsam trafik till ett värde av 20 miljoner euro per år. Det gäller till exempel nattåg mellan Helsingfors och Rovaniemi.

Också HRT öppnar

När det gäller säkerheten måste alla operatörer förbinda sig till att följa både nationell lagstiftning och EU-lagar. Operatörerna ska kunna uppvisa ett säkerhetsintyg som bland annat bevisar att man använder ett specifikt säkerhetsstyrningssystem.

De arbetstagare som går över från VR Group till något av de tre nybildade statsbolagen går över som gamla arbetstagare och behåller alltså sina förmåner i stället för att betraktas som nyanställda.

Förutom den regiontrafik som VR nu sköter kommer också lokaltrafiken i huvudstadsregionen att öppnas för konkurrens. Den omställningen förbereds redan på HRT. Målet är att den konkurrensupphandlade lokaltrafiken är i gång inom knappt fyra år, inom juni 2021. Till dess gäller det avtal enligt vilket VR sköter trafiken åt HRT. Ett första möte för intresserade blivande operatörer både inom lokal- och regiontrafiken ordnas redan om två månader, i början av oktober.

FAKTA

Konkurrens på spåren

Den passagerartrafik som VR skött om hittills öppnas för konkurrens. Först ut är regiontrafiken i landets södra delar, därefter utvärderas resultatet och fler rutter öppnas. All trafik ska vara öppen för konkurrens senast i juni 2026. I bakgrunden ligger EU:s så kallade fjärde järnvägspaket, som ska trygga trygga icke-diskriminerad tillgång till marknaden för inrikes persontrafik på järnväg före december 2019. Datumen är flexibelt i och med att vissa övergångsperioder tillåts.

Inom EU är det enbart Finland, Irland och Luxemburg vars persontrafik på järnväg sköts av ett ensamt bolag.

Den inhemska godstrafiken konkurrensutsattes 2007, men inom den har intresset bland nya operatörer varit svagare än väntat.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03