Misstankar om kartellbildning i taxibranschen – nya företagare har svårt att få uppdrag

Konkurrens- och konsumentverket misstänker att flera förmedlingscentraler har bildat karteller och därmed förhindrat nya företagare i taxibranschen att få tillträde till marknaden. Bild: SPT

Enligt verkets utredning finns det anledning att misstänka att flera förmedlingscentraler har bildat karteller och därmed förhindrat nya företagare i taxibranschen att få tillträde till marknaden.

– Många nya taxiföretagare verkar ha svårt att få uppdrag av de förmedlingscentraler som i praktiken fördelar körningarna till enskilda taxibolag, säger biträdande direktör Valtteri Virtanen på Konkurrens- och konsumentverket.

KKV:s enkät besvarades av cirka 2 300 företagare i taxibranschen. Verket har därtill kontaktats av över 200 taxiföretagare efter att den nya taxilagen trädde i kraft den första juli i fjol. Det är i synnerhet de resor som subventioneras av Folkpensionsanstalten (FPA) som inte fördelas rättvist, uppger KKV.

– De körningar som subventioneras av FPA kan uppgå till 70-90 procent av den årliga omsättningen för en enskild taxiföretagare på landsbygden så det handlar om ekonomiskt betydande summor, säger specialforskaren Tuuli Toivanen på KKV.

Enligt specialforskare Tuuli Toivanen på Konkurrens- och konsumentverket handlar en stor del av klagomålen en orättvis fördelning av de körningar som subventioneras av FPA. Bild: SPT/Mikael Sjövall

Enligt Konkurrens- och konsumentverket finns det skäl att misstänka att flera förmedlingscentraler missbrukar sin marknadsledande ställning och fördelar körningar endast till etablerade aktörer i branschen medan nygrundade taxibolag inte får tillträde till marknaden. KKV:s utredning visar att i synnerhet långa och lukrativa körningar, som subventioneras av FPA, sällan förmedlas till nya företagare i branschen.

Vilka förmedlingscentraler är det som misstänks för oegentligheter?

– Vi vill inte peka ut enskilda bolag eller regioner i detta skede utan har gått in för att utreda alla förmedlingscentralers verksamhet, säger Valtteri Virtanen.

KKV har bett alla förmedlingscentraler lämna in en utredning om den egna verksamheten senast den första april. Därefter fattar verket beslut om eventuella påföljdsavgifter eller om något av fallen ska tas vidare till marknadsdomstolen. I Nyland blir upplägget ett annat. Folkpensionsanstalten har nyligen publicerat ett anbudsförfarande för alla förmedlingscentraler i Nyland, vilket innebär att ett nytt bolag tar över förmedlingen av alla taxikörningar i regionen från och med den första april. En utredning av den nyländska situationen är därmed att vänta i höst.

– Ifall ett bolag har brutit mot konkurrenslagarna är påföljdsavgiften tio procent av bolagets omsättning, säger Max Jansson, forskningschef på KKV.

Enligt verkets utredare är det uppenbart att den bristande konkurrensen också har drabbat klienterna.

– Ifall körningarna fördelas till ett begränsat antal bolag och många nya taxiföretagare inte får uppdrag så blir ju utbudet snävare och kötiderna längre, säger Valtteri Virtanen.

Taxireformens upphovsperson, trafik- och kommunikationsminister Anne Berner (C) låter förstå att en tuffare tillsyn kan bli aktuell.

– Ifall Konkurrens- och konsumentverkets misstankar om taxibolagens diskriminerande och ojämlika bemötande stämmer så måste vi överväga att skärpa tillsynen av förmedlingscentralerna. Medborgarna måste kunna lita på att centralerna inte missbrukar sin marknadsställning, säger minister Anne Berner i ett pressmeddelande.

Kainuun Taksivälitys

Keskustaksi

Kokkolan Taksiliikenne

Kuru-Taksi

Kymenlaakson Taksi

Lounais-Suomen Taxidata

Oulun Aluetaksi

Pohjanmaan Taksi

PRO-keskus

Taksi Päijänne

Taksi Saimaa

Tampereen Aluetaksi

Vaasan Ulataksi

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Kimitoön har något för alla

Mer läsning