Kongressen vill inte ställa Trump inför riksrätt

Efter president Donald Trumps uttalanden om sina politiska motståndare med invandrarbakgrund har en resolution om att ställa honom inför riksrätt lagts fram i det amerikanska representanthuset. Bild: Brendan Smialowski/AFP-Lehtikuva

Representanthuset har röstat för att bordlägga en resolution om att ställa president Donald Trump inför riksrätt.Däremot hålls justitieminister William Barr och handelsminister Wilbur Ross till svars för lagtrots, anklagade för att ha undanhållit information

Resolutionen om riksrätt, som lagts fram av Texasdemokraten Al Green, gick därmed inte till omröstning.

Kongressen röstade med siffrorna 332 mot 95 för att lägga frågan åt sidan.

Green hänvisar i skrivelsen till den amerikanske presidentens senaste uttalanden om demokratiska ledamöter i representanthuset – uttalanden som har fördömts som rasistiska, rapporterar NBC News.

– President Donald Trumps rasistiska kommentarer har legitimerat, och ökat, rädsla och hat mot nya amerikaner och mot färgade människor, säger Green.

Representanthuset hade på tisdagen röstat igenom en resolution där Trumps uttalanden fördöms.

Ministrar ställs till svars

USA:s representanthus röstade på onsdagen också för att hålla justitieminister William Barr och handelsminister Wilbur Ross till svars för lagtrots, anklagade för att ha undanhållit information om en omtvistad planerad fråga i nästa års folkräkning.

Frågan om medborgarskap i frågeformuläret för nästa års folkräkning antogs minska svarsfrekvensen bland grupper som brukar rösta på Demokraterna, vilket kan göra att deras områden får mindre tyngd än vad de borde ha i framtida val. Regeringen angav dock flera helt andra skäl till varför de ville ha med frågan, vilket gjorde att Demokraterna ville fråga ut ministrarna i kongressutskott.

Omröstningens resultat blir sannolikt enbart en symbolisk protest mot president Donald Trump och hans regering. Eventuella rättsliga efterspel ska nämligen skötas av det justitiedepartement Barr är chef över. Barr och Ross har tidigare hävdat att de visst har samarbetat med utskottet. Inför onsdagens omröstning kallade de i ett uttalande omröstningen för ett pr-trick.

Trump och hans regering fick tidigare i juli nej från Högsta domstolen om att ha med frågan i folkräkningen. Trump sade då att han skulle göra allt i sin makt för att frågan skulle vara med. Han gav dock senare upp sina försök att få med den.

Frågan har varit med tidigare, men inte i en fullskalig folkräkning sedan 1950.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning