Konflikt mellan globalisering och demokrati

Christer Lindholm anser att president Trumps protektionistiska handelspolitik inte hjälper amerikanerna i de problem som globaliseringen och frihandeln fört med sig. Men bilden är komplex och mångtydig. Bild: Nicholas Kamm/Lehtikuva-AFP

Christer Lindholm gör en viktig iakttagelse då han skriver att de nationellt sinnade populisterna bättre än andra partier förstått vad det är frågan om i konflikten mellan globaliseringen och den nationella demokratin, även om populismens lösningar kan ifrågasättas.

Enligt Christer Lindholm trädde den postfaktiska ekonomiska politiken in på scenen 1979, då Margaret Thatcher blev Storbritanniens premiärminister. Thatcher gick in för ett ekonomiskt reformprogram so...