Kön är fortsättningsvis en begränsning inom konstmusiken

Med anledning av debattinläggen om orkesterintendenter (HBL Debatt 12.11 och 15.11) vill jag framföra följande. Som feministisk forskare strävar jag givetvis för min egen del till att främja kvinnors – såväl som andra underkuvade gruppers – positioner i samhället som inom dess musikliv. Detta betyder dock inte att alla kvinnor agerar likadant. Kvinnornas betydande andel till exempel inom orkestrars administrativa personal har åtminstone inte tillsvidare, i relation till framförandet av verk komponerade av män, lett till en likvärdig andel musik komponerad av kvinnor i orkestrarnas repertoarer.

Orkesterintendenter med expertuppgifter befinner sig metaforiskt på fabriksgolvet i relation till dirigenterna som har förhållandevis betydligt mera makt och högre löner. Dessa personalgrupper är därtill sinsemellan könade på olika sätt.

Taru Leppänen, docent i musikvetenskap, universitetslektor i genusforskning, Åbo universitet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning