Skogskompromissen glädjer Torvalds – Naturskyddsförbundet besviket

Bild: Timo Jaakonaho

Ett kompromissförslag om skogens roll i klimatpolitiken har fått majoritetens stöd i EU-parlamentet. Finland har drivit hårt på linjen som gynnar skogsindustrin.