Kommuntorget: Männen styr Svenskfinland

Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Kommunerna i Svenskfinland leds av män. Det visar en granskning som gjorts av Kommuntorget.

Av kommundirektörerna i Svenskfinland är 77 procent män. Det är också männen som dominerar styrelseordförandeposterna i Svenskfinland. Av styrelseordförandena är 35 män och 14 kvinnor. Men däremot verkar det vara lättare för en kvinna att bli ordförande för en fullmäktigeförsamling i Svenskfinland än i resten av landet.

– Svenskfinland har 28 manliga och 21 kvinnliga fullmäktigeordförande. Andelen män är 57 procent och andelen kvinnor 43 procent. I landet som helhet är andelen kvinnliga fullmäktigeordföranden 28 procent (år 2013), uppger Kommuntorget.

Däremot är det männen som dominerar styrelseordförandeposterna i Svenskfinland. Av styrelseordförandena är 35 män och 14 kvinnor. Den procentuella fördelningen är 71 procent män och 29 procent kvinnor.

Av kommundirektörerna i Svenskfinland är 77 procent män och 23 procent kvinnor. I hela landet är antalet kvinnliga stads- och kommundirektörer enligt den senaste statistiken 17,5 procent.

Det finns en enda kommun i Svenskfinland med kvinnor på alla tre topposterna. Det är Lappträsk i östra Nyland.

I Lappträsk är Tiina Heikka kommundirektör, Christina Mickos fullmäktigeordförande och Ulla Onnila kommunstyrelseordförande.

Granskningen omfattade de 49 svenska och tvåspråkiga kommunerna i Finland.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning