Kommunsektorns avtalsförhandlingar avbrutna

Kommunarbetsgivarna (KT) och vårdfacken Tehy och Super uppger olika uppgifter om parternas förhandlingsförslag. Avtalsförhandlingarna har nu avbrutits. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Kommunarbetsgivarna (KT) och vårdfacken Tehy och Super uppger olika uppgifter om parternas förhandlingsförslag. Avtalsförhandlingarna har nu avbrutits.

På torsdagseftermiddagen meddelade Kommunarbetsgivarna (KT) att kommunsektorns avtalsförhandlingar avbrutits.

Orsaken till de avbrutna förhandlingarna är enligt KT att arbetstagarpartens lönekrav är orimligt höga. Vårdfacken Tehy och Super föreslog enligt KT en bestående löneförhöjning på tio procent.

KT anser att vårdarfacken nu försöker utnyttja den rådande krissituationen.

– Under en epidemi bör man inte föra arbetsmarknadspolitik. Alla borde nu ta sitt ansvar för att hindra att olägenheter uppstår på grund av de undantagsförhållanden som råder, säger Kommunarbetsgivarnas arbetsmarknadschef Markku Jalonen i ett pressmeddelande.

Från vårdfackens del bestrider man att ett lönekrav på tio procent skulle ha framställts. Vårdfacken är missnöjda över att KT:s förhandlingsförslag fortsättningsvis innehåller de 24 extra arbetstimmarna, de så kallade kiky-timmarna, fram till årets slut utan extra ersättning. Dessutom vill vårdfacken att de 170 000 anställda inom social– och hälsovårdsbranschen får ett eget kollektivavtal.

– KT:s förslag till förhandlingslösning är ett sorgligt budskap till förbundens medlemmar, skriver Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super i ett pressmeddelande.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning