Kommunminister Sirpa Paatero: Kommunernas kris är akut

Kommunerna och sjukvårdsdistrikten får ett tilläggsanslag på totalt 600 miljoner euro ännu i år, meddelar kommunminister Sirpa Paatero (SDP). Bild: Jukka-Pekka Flander/SDP

Regeringen höjer kommunernas statsandelar tillfälligt i år och nästa år. Därtill reserveras över en miljard euro för coronavirustestning och smittspårning.

Regeringen har beslutat att staten riktar ett tilläggsstöd på 600 miljoner euro till kommunerna i Finland ännu i år. Av summan går 400 miljoner euro till kommunernas statsandelar medan 200 miljoner euro riktas till sjukvårdsdistrikten.

Stödet ingår i den nya tilläggsbudgeten för 2020. Regeringen fattade beslutet i samband med budgetförhandlingarna för nästa år som avslutades i onsdags.

Enligt kommunminister Sirpa Paatero (SDP) är syftet med tilläggsanslagen att trygga basservicen i kommunerna och stödja extra insatser som är nödvändiga på grund av coronaviruspandemin.

Paatero säger att nästan hälften av Finlands 310 kommuner ansökt om höjning av sina statsandelar i år. En kommun kan ansöka om att dess statsandel höjs efter prövning om kommunen på grund av exceptionella eller tillfälliga ekonomiska svårigheter är i behov av ökat stöd.

– Förra hösten hade vi nästan 100 ansökningar om höjning av statsandelarna enligt prövning. Nu har vi fått in 146 ansökningar och den ansökta stödsumman är totalt 350 miljoner euro. Det är ett tecken på att kommunernas ekonomi inte är i balans och att kommunerna försöker lappa den akuta krisen med dessa medel, säger Paatero.

Höjda statsandelar utlovas också nästa år

Nästa år fortsätter staten rikta tilläggsstöd till kommunerna. Regeringen har fattat beslut om att rikta 300 miljoner euro till en tillfällig höjning av kommunernas statsandelar år 2021. Av denna summa reserveras 20 miljoner euro för höjning av statsandelarna enligt prövning.

Därtill utlovar regeringen en temporär höjning på 10 procent i utdelningen av samfundsskatten. Sirpa Paatero säger att höjningens effekt på kommunernas ekonomi beräknas vara totalt 550 miljoner euro år 2021.

Sammanlagt reserverar regeringen 12,5 miljarder euro för olika statliga bidrag till kommunerna år 2021.

1,4 miljarder euro för coronavirustestning och smittspårning

Regeringen har också beslutat att staten ersätter de av kommunernas och sjukvårdsdistriktens kostnader som uppstår på grund av bekämpningen av sjukdomen covid-19. I helheten för år 2021 ingår bland annat 1,4 miljarder euro för coronavirustestning och smittspårning samt ett anslag på 200 miljoner euro som kompensation för övriga kostnader som uppstår på grund av coronaviruspandemin. Anslagen kan ännu justeras när kostnadsuppskattningarna för nästa år preciseras.

– Utgifterna ersätts undantagsvis som utgifter utanför statens utgiftsram år 2021, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP).

Staten har dessutom förberett sig på att ännu i år rikta 355 miljoner euro till ersättningar för utgifter som uppstår på grund av coronavirustestning och smittspårning.

Regeringens budgetproposition för år 2021 uppvisar ett underskott på 10,8 miljarder euro. Enligt propositionen lappas underskottet med lån. Finlands statsskuld beräknas öka till 135 miljarder euro nästa år.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning