Kommunikationsverkets projekt har gett över 83 000 hushåll bättre förbindelser

Bild: Harriet Bruce/HBL-arkiv

Kommunikationsverket satsar fortsättningsvis stort på att bygga ut det optiska fibernätet, som ska ge finländare tillgång till bättre och snabbare bredbandsförbindelser. Samtidigt deltar Finland aktivt i utvecklingen av den följande generationens trådlösa bredband 5G.

Enligt Kommunikationsverkets bokslut från 2017 har användningen av olika kommunikationstjänsterna följt tidigare trender. Snabba bredbandstjänster ökade fortfarande kraftigt på bekostnad av långsammare traditionella alternativ. I och med EU:s nya roamingregler, som trädde i kraft i medlet av juni, blev det märkbart billigare att använda mobilen inom Europa. De nya reglerna innebär att man kan använda telefonen i ett annat EU-land utan att betala några extra roamingavgifter. Det gäller både samtal, sms och datatjänster oavsett vilken operatör mottagaren har.

Optiska fibernät är dagens melodi

Snabba bredbandsförbindelser höjer områdens livskraft eftersom det blir snabbare och smidigare att utnyttja digitala tjänster, skriver Kommunikationsverket i ett pressmeddelande. De satte mer fart på utvidgandet av fibernätverket genom att främja sambyggande, som går ut på att de underjordiska delarna av kommunikations-, energi-, trafik- och vattenförsörjningsnäten byggs samtidigt.

Genom projektet Snabbt Bredband, som beviljar statligt stöd, har man redan byggt över 20 000 kilometer fibernät och gett över 83 000 hushåll tillgänglighet till fiberoptiskt nät. Syftet med projektet är att säkerställa byggandet av snabba bredbandsnät i områden som inte är lukrativa för de kommersiella aktörerna. Av stödpengarna på knappt 50 miljoner euro finns ännu 24 miljoner kvar.

Vill vara världsbäst på 5G

Enligt Kommunikationsverket siktar Finland på att vara i världstoppen bland dem som utvecklar och använder sig av trådlöst bredband av den följande generationen, 5G. Internationellt arbete med att skapa bredbandet pågår redan och kommer att kunna börja användas efter 2020.

När de digitala tjänsterna blir allt fler, behövs också pålitlig plats- och tidsinformation. Kommunikationsverket har utsetts till Finlands myndighet för det europeiska satellitnavigationssystemet Galileos tids- och lokaliseringstjänst (PRS) och förbereder sig inför att inleda verksamheten.

För ett år sedan frigjordes frekvensbandet kring 700 megahertz för mobiltelefoni för att förbättra täckningen i glesbygden. Enligt Kommunikationsverket var det den största ändringen för konsumenter under digitaltelevisionens era. Verket införde också en rådgivningstelefon för finländare som har problem med tv:n.

Motarbetar cyberattacker

Utveckling och digitalisering innebär också cyberhot. Kommunikationsverket utreder ständigt nya avvikelser i informationssäkerheten, nödtrafiken och allvarliga fel i kommunikationsnätet.

Kommunikationsverket är ansvarigt för styrning och övervakning av kommunikationsnät och -tjänster i samarbete med aktörer i branschen. Målet är att nya tjänsteleverantörer har möjlighet att komma in på marknaden, att det finns tillräckligt med frekvenser för nya behov och att konsumenternas rättigheter inte kränks. Kommunikationsverket producerar myndighetstjänster för informationssäkerhet åt medborgarna, näringslivet och den offentliga förvaltningen.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning