Kommunförbundet: Planen på ökad personaldimensionering inom vården måste slopas

Regeringen har planerat en lag som ökar antalet vårdare per klient inom äldrevården. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Coronaviruset försvagar kommunernas ekonomi ytterligare.

Coronavirusets ekonomiska följder kommer att märkas i ett bortfall av skatteintäkter när företagen säger upp och permitterar personal, säger kommunförbundets vd Minna Karhunen.

Därför är de planerade åtgärderna för att stärka sektorn för företagsfinansiering väldigt viktig även för kommunernas ekonomi. Näringsminister Mika Lintilä (C) har satt ihop en arbetsgrupp som ska fundera ut hur företagen kan stödas i den här krissituationen.

Samtidigt som skatteintäkterna kommer att minska ökar kostnaderna inom hälsovården.

– Det är svårt att bedöma hur mycket kostnader krisen orsakar för de olika sektorerna. Men det är säkert att kommunernas underkott kommer att växa ytterligare i år, säger Karhunen i ett pressmeddelande.

Hon betonar att kommunerna inte i det här läget har råd att ta på sig fler åtaganden, som till exempel den planerade vårddimensioneringen som skulle öka antalet vårdare per patient.

– Regeringen borde genast besluta att inte öka kommunernas uppgifter och förpliktelser under den här regeringsperioden, säger Karhunen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning