Kommunernas digitaliseringsprojekt fick understöd

I och med digitala projekt får kommuninvånarna och tjänsteanvändarna nya digitala möjligheter att delta och påverka. Bild: Carl-Anton Storbacka/SPT

Understödet ska hjälpa kommunerna att på bästa sätt utnyttja digitaliseringen som fått ny fart under pandemin.

Finansministeriet har beviljat nästan 10 miljoner euro i statsunderstöd till 29 olika digitaliseringsprojekt som förnyar kommunernas verksamhetssätt eller serviceprocesser, meddelar Finansministeriet.

Sammanlagt 61 ansökningar lämnades in. Understöd beviljades endast för projekt som genomförs i ett samarbete mellan flera kommuner under kommande år.

I år kunde man ansöka om stöd för digitalisering av kommunens beslutsfattande och digitalisering av förvaltningen och kommunaldemokratin. Det gick också att få stöd för att utveckla distansarbetet och digitala tjänster.

På det här sättet ville man stöda kommunerna att på bästa möjliga sätt utnyttja digitaliseringen.

I och med projekten får kommuninvånarna och tjänsteanvändarna nya digitala möjligheter att delta och påverka, anser Finansministeriet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning