Kommunerna måste söka nya vägar när barnen blir allt färre

– Vi tappar något centralt i det finländska lokalsamhället när skolorna blir färre, säger forskaren och Folkhälsans styrelseordförande Siv Sandberg. Bild: Cata Portin

Barnen och skolorna har varit kommunernas hjärta. Många kommuner får tänka om när barnen blir allt färre. – Vi tappar något centralt i det finländska lokalsamhället när skolorna blir färre, säger forskaren Siv Sandberg.

Hufvudstadsbladets granskning visar att antalet svenskspråkiga småbarn har minskat med 20–30 procent i många svensk- och tvåspråkiga kommuner sedan 2010. I vissa kommuner är förändringen ännu större.A...