Kommunerna lever farligt

”Varken stater, företag eller konsumenter får förmånliga lån om de missköter sin ekonomi. Men Finlands kommuner får, tack vare Kommunernas garanticentral. Och kommunsektorns skuldsättning har formligen exploderat.”

I dag är världen mer skuldsatt än före finanskrisen år 2008. Det är också Finland, vars offentliga skuld låg kring 34 procent av bnp för elva år sedan. Därefter har skuldkvoten stigit till 60 procent....