Kommunerna i ett vägskäl

Om ett företag tvingas vänta väldigt länge på besked om ett ja eller ett nej för en investering är kostnaden hög för både företaget och kommunen.

Den maktförskjutning som kommunalvalet ledde till kan tolkas som att allt fler väljare vill att ekonomin ska få en större tyngd i den egna kommunens beslutsfattande. Det finns goda argument för sådana...