Kommunerna får rätt att avvika från lagstadgade tidsfrister

På tisdagen utfärdade statsrådet en förordning, som ger kommunerna rätten att göra undantag i de lagstadgade tidsfristerna för icke-brådskande vård. Arkivbild. Bild: Ari Sundberg/SPT

Coronaviruset påverkar kommunernas möjlighet att erbjuda service. Kommunerna får därför rätt att avvika från lagstadgade tidsfrister inom social- och hälsovården.

På tisdagen utfärdade statsrådet en förordning om vårdgarantin i kommunerna. Förordningen ger kommunerna rätt att göra undantag i de lagstadgade tidsfristerna för icke-brådskande vård.

Därtill får kommunerna vid behov även göra undantag från tidsfristerna för bedömning av servicebehov inom socialvården.

Kommunerna är ändå förpliktigade att göra en bedömning av vårdbehovet inom primärvården senast den tredje vardagen från det att patienten tog kontakt, om inte bedömningen har kunnat genomföras direkt då kunden tagit kontakt.

Inom den specialiserade sjukvården, psykvårdstjänsterna för barn och unga och inom den specialiserade sjukvården som ges i samband med primärvård ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor.

Trots rätten att vid behov avvika från tidsfristerna, är kommunerna ändå förpliktigade att trygga en persons nödvändiga omsorg och försörjning. Speciellt äldre personer och klienter i behov av särskilt stöd ska tryggas en tillräcklig bedömning trots rådande omständigheter.

Statsrådets förordning träder i kraft den 18 mars.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning