Kommuner som deltar i språkexperimentet kan få finansiellt stöd

Behandlar frågan. Grundlagsutskottet träffas i dag för att behandla den frivilliga skolsvenskan. I ­mitten från vänster Anna-Maja Henriksson (SFP), utskottets ordförande Annika Lapintie (VF), och ­Maria ­Guzenina (SDP). Bild: Lehtikuva / Martti Kainulainen

Språkexperimentet med frivillig skolsvenska behandlas i morgon i riksdagens grundlagsutskott. Undervisnings- och kulturministeriet tänker inte vänta på utskottets utlåtande när det gäller ansökningstiden till experimentet. Finansiellt stöd till kommuner som deltar i experimentet är inte heller uteslutet, säger regeringsrådet Janne Öberg på Undervisnings- och kulturministeriet.

Öberg säger att det i princip handlar om grundundervisning som ska finansieras ur den vanliga statsandelen för grundskolor. Men pengar kan skjutas till ur Undervisnings- och kulturministeriets anslag.

– Vi måste se på hur många ansökningar vi får och på vilka premisser. Det är möjligt för oss att använda våra anslag på språkförsöken. Frågan om understöd preciseras senare, säger Öberg.

I våras var det oklart om det blir tilläggsfinansiering för kommunerna. Sannfinländarna och senare De blå har pressat på när det gäller experimentet.

Ansökning före lag

Ministeriet kommer att öppna ansökningstiden för deltagande i experimentet i höst innan riksdagen stiftat lagen. Öberg kan ännu inte säga när. Det är något man utarbetar i samarbete med Utbildningsstyrelsen denna vecka. Men Öberg har inte för avsikt att rulla tummarna tills grundlagsutskottet kommer med sitt utlåtande om experimentet.

– Visst skulle det ge oss en viss säkerhet, men vi kan nog inte enbart vänta på det. Vi måste nog vidta åtminstone förberedande åtgärder.

Språkexperimentet går ut på att elever som nästa höst skulle börja läsa den korta kursen i det andra inhemska språket i årskurs 5 eller 6 kan få välja ett annat språk i stället. I praktiken handlar det om finska elever som skulle läsa svenska eftersom nästan alla elever i svenska skolor börjar läsa finska mycket tidigare.

Grundlagsutskottet hör sakkunniga

Det är utbildningsanordnaren, till exempel kommunen, som lämnar in ansökan. En kommun kan ansöka om att en eller flera skolor ska få delta. Eleverna i de skolor som deltar i experimentet ska ändå kunna välja att läsa svenska i sin skola. Högst 2 000 elever ska få delta. De som deltar kan befrias från svenskundervisningen i yrkesskolan eller gymnasiet eftersom andrastadieskolorna inte kommer att ha en skyldighet att ordna nybörjarundervisning i språket.

Beslutet om vilka skolor som får delta kommer inte förrän lagen godkänts i riksdagen, säger Öberg.

Grundlagsutskottet ska på onsdag höra sakkunniga om språkexperimentet för första gången. De som hörs är Öberg, folktingssekreteraren Markus Österlund, sakkunnig i utbildningsfrågor Camilla Grundström på Folktinget samt professorerna Mikael Hidén, Tuomas Ojanen och Markku Suksi. Utskottssekreteraren Matti Marttunen säger att grundlagsutskottet tills vidare inte beslutat om att höra några fler sakkunniga. Men det kan utskottet besluta om på onsdagens möte. 

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning