Kommuner som deltar i språkexperimentet kan få finansiellt stöd

Behandlar frågan. Grundlagsutskottet träffas i dag för att behandla den frivilliga skolsvenskan. I ­mitten från vänster Anna-Maja Henriksson (SFP), utskottets ordförande Annika Lapintie (VF), och ­Maria ­Guzenina (SDP).Bild: Lehtikuva / Martti Kainulainen

Språkexperimentet med frivillig skolsvenska behandlas i morgon i riksdagens grundlagsutskott. Undervisnings- och kulturministeriet tänker inte vänta på utskottets utlåtande när det gäller ansökningstiden till experimentet. Finansiellt stöd till kommuner som deltar i experimentet är inte heller uteslutet, säger regeringsrådet Janne Öberg på Undervisnings- och kulturministeriet.