Kommuner gick ihop – var det ett misstag eller bara första steget mot ett Stornyland?

Bild: Wilfred Hildonen

Politiken är närmare invånarna i små kommuner, men många frågor som är avgörande för dem avgörs inte av fullmäktige.

– Om vi i Pernå hade vetat om social- och hälsovårdsreformen före kommunsammanslagningen, hade vi knappast röstat för en sammanslagning.Det sade Pernås sista kommundirektör Ralf Sjödahl till HBL 2017....