Kommundirektör: Rehulas osakliga beteende en skandal

Anklagas för osakligheter. Familje- och omsorgsminister Juha Reuhla anklagas för att ha betett sig inkorrekt i förhandlingarna om Vasa centralsjukhus. Ministerns stab tillbakavisar inte beskyllningarna utan säger att Rehula har en tung höst bakom sig. Bild: Mikko Stig

Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg pekar ut familje- och omsorgsminister Juha Rehula för osakligt beteende och ilskna kommentarer. – Det är pinsamt att behöva ta upp saken, men det här är en skandal, säger Ahlberg. Rehula känner inte igen sig i Ahlbergs beskrivning.

Det går hett till i bataljen kring vårdreformen och i synnerhet dragkampen om Vasa centralsjukhus ställning. Så hett att kommundirektören i Korsholm, Rurik Ahlberg, såg sig tvungen att peka ut familje- och omsorgsminister Juha Reuhla (C) för osakligheter i arbetet med reformen: "Vi är många som är chockade över familje- och omsorgsminister Juha Rehulas beteende ute i bygderna. Spott, skrik, teatralisk upprördhet, uppenbart felaktiga påståenden i en strid ström. Ministerkaliber? Naturligtvis inte, men ingen bryr sig. Statsministern har inte reagerat på något sätt fastän han måste vara medveten om Rehulas uppseendeväckande beteende, skriver Ahlberg i en kolumn i HBL.

HBL ringer upp Ahlberg som säger att det känns pinsamt för honom att vara tvungen ta upp saken.

– Jag förstår att det är väldigt ovanligt, men jag såg mig tvungen att ta upp saken. Vi har ganska länge varit tvungna att se på Rehulas beteende och anser att vi som myndigheter inte ska behöva stå ut med att bemötas på det här sättet från statens håll. Också om åsikterna går isär är det inte rätt att bete sig osakligt och fult. Statsministern borde handleda Rehula i korrekt bemötande. Det här är verkligen en skandal, säger Ahlberg.

Enligt Ahlberg gäller hans kritik hur Rehula har reagerat då folk varit av annan åsikt och ifrågasatt regeringens planer.

Oliktänkare har fått utskällningar

– Rehula har reagerat med att skrika åt folk, han far fram med lögner som att "Vasa sjukhus är som ett korthus" och så kommer han med osanningar om att det skulle ha gjorts språkkonsekvensbedömningar, vilket inte stämmer.

Enligt Ahlberg har det mest uppseendeväckande beteendet ägt rum strax före och efter de egentliga mötena. Ahlberg säger att Rehula har dragit folk som tycker annorlunda åt sidan och gett dem "högljudda utskällningar så att fradgan yrt." En av dem som fått veta hut är direktören för Vasa sjukvårdsdistrikt, Göran Honga.

Tidigare riksdagsledamoten Ulla-Maj Wideroos (SFP) är också förbluffad över Rehulas beteende och tycker att han är som förbytt:

– Det hela är mycket märkligt. Jag känner inte alls igen karln. Jag satt länge tillsammans med honom i social- och hälsovårdsutskottet då han var ordförande och lärde känna honom som en förståelsefull person som sökte kompromisser, säger Wideroos.

Landskapsrådet Olav Jern hör också till dem som har varit inkopplad i förhandlingarna och blivit uppläxad av Rehula:

– Det stämmer att han i förhandlingarna har slängt ur sig saker på ett sätt som inte är riktigit värdigt en minister. Till exempel har han sagt kränkande saker som att Vasa sjukhus "låtsats joura". (On päivystävinään), säger Jern och förtydligar att det tvivelaktiga beteendet har tagit sig uttryck i sura blickar, handrörelser och tilltal.

Jerns uppfattning är att beteendet kommer sig av att ministern är stressad och pressad.

Specialmedarbetaren: Ministern har en tung höst bakom sig

Juha Rehulas specialmedarbetare Hanna-Maija Kause säger allting hänger ihop med den tillspetsade situationen kring Vasa centralsjukhus framtid.

– Det här handlar om folks subjektiva upplevelser av ministern och därför är det svårt att dementera saken. Situationen i Vasa är spänd och känslorna på ytan, säger Kause och tillägger att Rehula har en tung höst bakom sig och att han har satt ner hela sin själ reformen.

Rehula: Jag är inte sådan

Juha Rehula säger att Ahlberg går till personligheter på ett sätt som han inte tänker kommentera.

– Jag har funderat på Ahlbergs beskyllningar och har grubblat över vad de baserar sig på. Jag känner inte igen mig, säger Rehula och tillägger att han alltid har medverkat i möten om han har blivit tillfrågad och haft möjlighet till det.

– Vi har avhandlat svåra saker, men med facit i hand frågar jag mig nu om jag alls borde ha gått med på att delta i mötena.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning