Kommunalvalet är i full gång inom det finsk-somaliska samhället

Målet med detta tidiga engagemang är att mobilisera alla röstberättigade somaliska väljare för att de ska rösta på en somalisk kandidat.

Förberedelserna inför det kommande kommunalvalet i april 2017 är i full gång i det somaliska samhället i de olika kommunerna i Finland. Medan partierna letar efter bra kandidater är de somaliska kandidaterna redan inne i valkampanjen. Ett tiotal somaliska kandidater har redan anmält sig som kandidater för alla politiska partier, förutom kristdemokraterna och Sannfinländarna, och är redan synliga på nästan varje socialt evenemang i det finsk-somaliska samhället.

Även om nästan alla somalier är röstberättigade i kommunalvalet är deras valdeltagande mycket litet. Detta verkar vara ett vanligt problem för alla invandrare i Finland och statistiken bekräftar att invandrarnas valdeltagande är mycket marginellt. I till exempel kommunalvalet 2012 röstade endast 17 procent av invandrarna i Helsingfors. Jämför med det allmänna valdeltagandet i Helsingfors på 57,4 procent.

År 2012 fanns det tio somaliska kandidater i Helsingfors valkrets, bara en kandidat från De gröna omvaldes till kommunfullmäktige, medan en annan kandidat blev suppleant för Samlingspartiet. Många somalier bor i Helsingfors, men de är inte motiverade att rösta eller följa med den finländska politiska debatten.

Nu finns det ett växande antal somaliska kandidater i olika valkretsar jämfört med de tidigare kommunalvalen. Det låga valdeltagandet bland somaliska väljare och det höga antalet somaliska kandidater leder till att antalet röster splittras på alla kandidater och de slutliga resultaten kommer att visa att bara en eller två kandidater väljs till kommun- och stadsfullmäktigeförsamlingarna.

Målet med detta tidiga engagemang är att mobilisera alla röstberättigade somaliska väljare för att de ska rösta på en somalisk kandidat. Detta tidiga valengagemang och valrörelserna är mycket ovanliga i det finsk-somaliska samhället. I de föregående valen var de somaliska väljarna ganska passiva, väldigt få av dem har röstat till exempel i de senaste riksdags- och kommunalvalen. Därför är det här ett mycket positivt tecken som visar att somalierna har integrerats väl i det finländska samhället och är redo att ta ansvar och bidra med arbete för det etthundraåriga Finland.

Det är självklart att det växande antalet somaliska kandidater kan skapa medvetenhet och intresse för politiska frågor och valfrågor bland somalierna i Finland. Om de stödde en kandidat skulle de kunna hjälpa honom framåt, oavsett om det är för kommunfullmäktige eller riksdagen.

Arshe Said ordförande för Finlands somaliska förbund och forskare vid Aalto-universitetet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning