Kommunala vattenbolag – naturliga monopol

I fredagens Hbl 7.2 debatterar herrarna Kristian Rehnström och Torsten Fagerholm hur pass väl eller dåligt våra vattenverk sköts i det här landet. Dock en ytterst viktig sak glömmer bägge herrar, våra kommunala vattenbolags verksamhet utgör ett naturligt monopol. Det här betyder att det inte finns flera parallella och av varandra oberoende system för att distribuera dricksvatten utan det finns bara ett system för distribution av dricksvattnet och på samma sätt finns det bara ett system för att samla upp och rena avloppsvattnet.

Följaktligen, eftersom det är fråga om ett naturligt monopol, då är det bättre att vattenbolagen är i kommunal ägo och står under samhällelig kontroll för då kan inte bolagen missbruka sin monopolställning.

I Tallinn har vi ett exempel på ett vattenverk, Tallinna Vesi ,som först har privatiserats och sedan börslistats. Var har kunderna det bättre, i Helsingfors regionen eller i Tallinn?

I sin debattiver glömmer Rehnström och Fagerholm att de kommunala vattenbolagen har en ganska stor vinstutdelning till sina ägarkommuner och som i praktiken är en sorts indirekt kommunalskatt. Som exempel må nämnas att Helsingfors Regionens Miljötjänster (HRM) år 2018 betalade totalt 62 964 000 euro i räntor till sina fyra ägarkommuner, till Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda.

Dessa räntor är i praktiken en form av vinstutdelning eftersom de betalas på så kallade etableringslån som ägarkommunerna "gav" till HRM vid grundandet. Naturligtvis kunde man tänka sig att vinstutdelning från HRM skulle vara mindre men då skulle den vanliga kommunalskatten i motsvarande mån vara en aning högre.

Tyvärr ser det ut som om Rehnström generaliserar på ett felaktigt sätt då han som exempel nämner hur tömningen av hans avloppsbrunn fakturerades. Samkommunen HRM:s försäljningsinkomster från vatten, avloppsrening, avfallshantering och övriga tjänster var var totalt 359 185 000 euro år 2018. Samtidigt var de totala försäljningsfordringarna för HRM vid tipunkten 31.12.2018 bara 37 570 556 euro dvs ca en tiondedel av årsomsättningen. Det här ger en bild av hur snabbt HRM får in sina pengarna men naturligtvis borde även tömning av avloppsbrunnar kunna faktureras omedelbart.

Avslutningsvis är jag av samma åsikt som Rehnström att det finns ett behov att uppdatera lagen om vattentjänster och framför allt borde man noggrannare reglera vad ett vattenbolags skäliga avkastning får vara.

Johan Holmberg business controller, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning