Kommunal reform ska ge de samiska språken revansch i Enare

Heli Huovinen jobbar som reporter på Yle Sápmi i Enare. Hon har lärt sig sina förfäders språk, enaresamiska, i vuxen ålder. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Finlands enda fyrspråkiga kommun går in för att stärka de samiska språkens ställning i den kommunala förvaltningen. I det fördolda spökar ändå bygdens kulturella motsättningar.

Ristenrauna Magga har varit samisk språkaktivist hela sitt liv. Det kulturella utanförskapet under uppväxten har format hennes självbild och gett upphov till trauman.– Vår kultur har varit förbj...