Kommittéerna kommer – igen!

Bild: Cata Portin

Antti Rinnes regering återinför kommittéväsendet för stora och strukturella reformer. Samtidigt vill regeringen förnya kommittéarbetet, vilket säkert behövs.

Den finländska välfärden – och förvaltningen – är till stora delar uppbyggd via kommittéer av olika slag. De flesta stora reformer som genomfördes på 1960- och 70-talen, då välfärden i vårt land byggd...