Kommersialism synas på dansfestival

Théo Mercies och Steven Michels dansverk Affordable Solution for Better Living ifrågasätter den varufierade kroppen, livsstilstrender och illusionen av frihet som stora varumärken påtvingar oss, enligt festivalens pressmeddelande. Verket visas den 2 och 3 november. Bild: Erwan Fichou/Pressbild

Théo Merciers och Steven Michels dansverk Affordable Solution for Better Living undersöker den varufierade kroppen. Den prisbelönta franska konstnärsduons verk kan ses på dansfestivalen Liikkeellä marraskuussa.

Festivalen för ny dans äger rum i Helsingfors den 2 till 10 november. Till repertoaren hör också den amerikanska koreografen Eleanor Bauers A lot of moving parts. Enligt festivalens pressmeddelande synar Bauer ordet koreografis etymologi. Khoreía syftar på att dansa tillsammans och graphia på att skriva.

Andra föreställningar som visas under festivalen är Clara Fureys Cosmic Love, Janina Rajakangas och Neil Callaghans duett Over Your Fucking Body, Mart Kangros Past Perfect och Dana Michels solo Cutlass Spring.

"En del av verken som ingår i programmet har redan hunnit turnera runt i olika delar av världen och uppnått anmärkningsvärd uppmärksamhet och erkännande. I programmet ingår också helt nya verk och verkkoncept. Jag ser med stort iver och intresse fram emot att få uppleva deras sätt att vara och möta publiken på", säger Mikael Aaltonen, ansvarig för festivalplaneringen, i ett pressmeddelande.

Hela programmet finns på liikkeellamarraskuussa.fi

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning