Kommer sjukskötarna att orka?

Jag undrar hur man nationellt och lokalt har tänkt stöda skötarna för att de ska orka även efter krisen? Har man en plan? Hur ser planen ut?

Vi lever i en annorlunda vardag och i en annorlunda värld. Ingen vet hur länge vi kommer att leva så här eller hur länge coronaviruset kommer att härja. Sjukvården jobbar på för fullt både på grund av och trots krisen. Skötare och vårdare fortsätter sin vardag på jobbet, de stiger upp, gör sitt skifte, åker hem, tillbringar tiden med familjen, åker igen på jobb och så vidare. Livet har inte stannat för dem som jobbar inom vården, för dem är det kanske till och med ännu mer stress och press.

Skötarnas arbete har länge varit tungt både fysiskt och psykiskt. Man har jobbat på bristningsgränsen, bitit ihop och gjort sitt bästa. Det finns inte tillräckligt med resurser och det finns inte tillräckligt med personal. Ändå har skötarna och vårdarna gått till jobbet varje dag, för patienternas skull.

Nu när coronaviruset härjar lokalt, nationellt och internationellt har skötarnas arbete och arbetsuppgifter blivit ännu mer tunga både fysiskt och psykiskt, för att inte säga mentalt. Redan innan coronakrisen fanns det en hel del skötare som funderat på hur länge de kommer att orka jobba inom vården under dessa omständigheter. Coronan har inte gjort saken lättare. Den stora frågan som just nu är på tapeten är hur skötarna och vårdarna kommer att orka efter att krisen är över.

Just nu kämpar sjukskötare och närvårdare på för allt vad de har. Fast de är trötta, fast stressen ökat, fast det inte finns tillräcklig skyddsutrustning. Många biter ihop ännu mer och tänker kanske "jag ska orka, bara coronan är över så får jag vila". Men, kommer de att orka, kommer det att finnas skötare som när krisen är förbi fortfarande orkar gå till jobbet? Hur mår skötarna i dag, hur kommer skötarna att må när krisen är förbi?

Jag undrar hur man nationellt och lokalt har tänkt stöda skötarna för att de ska orka även efter krisen? Har man en plan? Hur ser planen ut? Vad kan man göra för att hjälpa skötarna ifall många är psykiskt slutkörda?

Med andra ord, vi behöver en plan. Och vi behöver en sådan plan redan nu för den dagen kommer när krisen är slut, när allting borde gå tillbaka till det normala, när man förväntar sig att skötarna ska ta igen allt det arbete som inte blivit gjort. Och det kommer en dag när många skötare faktiskt inte orkar längre. Har vi en plan i Finland och hur ser den ut?

Man bör redan nu stöda skötarna i deras arbete så att de kommer att orka när krisen är över. Man bör redan nu ha en handlingsplan för hur man kan hjälpa skötarna. De kämpar för dig, de kämpar för dina anhöriga. Nu gäller det att någon efter coronakrisen också stöder och kämpar för dem ifall behovet finns.

Eva-Maria Strömsholm, sjukskötare, ersättare (SFP) i stadsfullmäktige, Vasa

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning