Helsingforselever föreslås få gratis bindor och tamponger – "Mensfattigdom är fortfarande tabu"

Den gröna politikern Amanda Pasanen ligger bakom idén att dela ut gratis mensskydd i Helsingfors. Bild: Dann Pettersson

Nästa år är det tänkt att gratis mensskydd ska delas ut åt elever i Helsingfors. Men planerna har ännu inte rört på sig.

Helsingfors har planer på att dela ut gratis mensskydd åt unga och mindre bemedlade. Tanken är att först testa det i vissa läroanstalter, men än vet man inte vilka skolor som får vara med och hur många elever testet gäller.

– Det här ärendet har behandlats länge och är en mångfasetterad fråga, säger Heidi Halkilahti, pedagogiskt sakkunnig på Helsingfors sektor för fostran och utbildning.

Frågan om mensskydden var uppe i stadsstyrelsen förra veckan. Då försökte Jussi Halla-aho (Sannf) stoppa planerna, men rösterna föll ändå 9-6 för fortsatt behandling. Nästa vecka kommer stadsfullmäktige att diskutera mensskydden.

Pengarna för testet skulle tas från nästa års budget, men i stadens nuvarande budgetförslag nämns inte testet. Enligt förvaltningschefen i Helsingfors, Antti Peltonen, är det ändå inget ovanligt att motioner inte syns i budgetboken. Det beror på att summorna det handlar om brukar vara så små.

Redan nu kan den som har en akut situation få enstaka mensskydd av skol- och studerandehälsovården.

Läs också: Sandra Eriksson vill att alla ska kunna prata om menstruation: "Mensen är en positiv sak"

Heidi Halkilahti berättar att det finns många saker att fundera på innan mensskyddstestet kan göras.

– Ska mensskydden finnas i en automat? Vem fyller i så fall på den? Ska den innehålla både bindor och tamponger? Vi talar om hundratals unga.

Om skydden ska räcka under hela menstruationen behövs det stora mängder i automaten.

Ett annat alternativ är att någon delar ut skydden, men det hör inte till undervisningspersonalens uppgifter. Då faller det troligtvis på personal från hälsovården.

– Frågan om mensskydd kan vara känslig och av privat natur. Vilket ställe är bäst?

Apoteket är ett alternativ, men frågan om var utdelningen ska ske är viktig, menar Halkilahti.

"Kan och ska vara en föregångare"

Det har talats om att testet med gratis mensskydd ska göras i fyra läroanstalter, men om det verkligen blir så är ännu oklart.

Helsingfors fostrans- och utbildningsnämnd anser att försöket borde starta genast i den grundläggande utbildningen, gymnasierna och läroinrättningarna på andra stadiet.

Dock konstaterar nämnden att det inte är ändamålsenligt att låta personer som får utkomststöd från Folkpensionsanstalten (FPA) delta i testet. Kostnader för hygienartiklar, som mensskydd, ingår nämligen i utkomststödet.

Läs också: Krönika: Tänk om mens inte skulle vara skam eller fest utan mens

Också Helsingfors ungdomsråd har en klar åsikt om mensskydden.

"Helsingfors kan och ska vara en föregångare med att erbjuda gratis mensskydd", skriver rådet.

Ungdomarna i rådet konstaterar vidare att inte alla unga har möjlighet att få mensskydd hemma eller pengar för att köpa dem.

"Tillgång till trygga och hygieniska mensskydd är varje menstruerande persons centrala rättighet."

Idén om gratis mensskydd kommer från en motion av Amanda Pasanen (Gröna) som sitter i stadsfullmäktige.

"Mensfattigdom berör många menstruerande människor i Finland, men den är fortfarande tabu och litet har gjorts för att ingripa i den. För en mindre bemedlad person kan summan för mensskydd vara en betydande del av månads- eller veckobudgeten", skriver hon i motionen.

Pasanen konstaterar att bindor och tamponger kan kosta allt från några euro till tio euro i månaden.

"Ingen ska behöva välja om de använder sina pengar till mat eller mensskydd", skriver hon.

Förra hösten skickade De Grönas Amanda Pasanen in en motion till Helsingfors stadsfullmäktige.

Den handlar om att mensskydd borde bli gratis åt unga och mindre bemedlade.

Förra veckan behandlade stadsstyrelsen motionen.

I stadens beslutsgång brukar det här kallas för att styrelsen svarar på det som står i motionen.

Då framgår det om motionen blir av exakt på det sätt som ledamoten tänkt sig, vilket sällan sker.

Mer sannolikt är att den till viss del blir av.

Andra gånger kan det hända att staden redan håller på att förverkliga det som önskas.

Ibland kommer tjänstemännen fram till att det inte går att genomföra.

Nästa vecka är det tänkt att motionen behandlas på stadsfullmäktiges möte.

Fullmäktige behandlar motioner på ett annat sätt än vanliga ärenden.

En motion kan varken godkännas eller förkastas.

Antingen väljer ledamöterna att godkänna stadsstyrelsens svar på motionen.

Eller så röstar man för att återremittera den, alltså att skicka tillbaka motionen för vidare beredning.

Det sker inte så ofta.

Ett tredje alternativ är att godkänna så kallade åtgärdsmotioner.

De är inga motioner i sig, utan tillägg till motionen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning