Koloniträdgård vid Bodom kan snart klubbas igenom – många ortsbor oroliga

Esbo ska besluta om en ny koloniträdgård kommer att byggas i Backby nära Bodomträsket. Ortsbor har en entydig åsikt i frågan – ett bestämt nej.

Koloniträdgården föreslås ligga på en igenvuxen sumpig åker ett stenkast ifrån den historiska herrgården Backby gård, som i dag går under namnet Kajsahemmet. Inte långt borta ligger Bodom träsk.

På den skogsbeväxta åkern planeras trettiosex kolonilotter med stugor på högst 35 kvadratmeter med alla bekvämligheter.

I mars godkände Esbo stadsstyrelse förslaget på en ändring i generalplanen som ska möjliggöra byggandet av koloniträdgården. Saken kommer nu att tas upp i stadsfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet om koloniträdgårdens öde.

Kritik från ortsbor

Ortsbor har aktivt kritiserat stadens planer på den nya koloniträdgården i området. HBL rapporterade om motståndet redan i maj 2017.

I Esbo finns tre stycken trädgårdskolonier: i Bolomaren, i Säteri och i Nipert. Den nya koloniträdgården planeras i Backby, strax norr om Bodomträsket. Bild: HBL-arkiv

Enligt ortsborna passar koloniträdgården illa in i Bodomområdets kulturhistoriskt värdefulla miljö, som erkänts på lokal, landskaps- och statlig nivå. Pontus Molander, som bott i området sedan 1984, anser att placeringen av koloniträdgården helt enkelt är dålig.

– Jag är inte emot koloniträdgården i sig, det är placeringen av den jag är emot. Att bygga på gammal åkermark passar på inga sätt in i landskapet. Esbo stad har själv godkänt generalplanen som ska styra byggandet till befintliga bebyggelseområden i byar och längs centrala vägar. Koloniträdgårdsplanerna följer inte den här idén.

Enligt Molander är all bebyggelse i området uppe på kullar. Det gäller även det bredvidliggande rehabiliterings- och rekreationscentret Kajsahemmet. Att bygga på den gamla åkern skulle skada den kulturhistoriska miljön. Molander anser att den igenvuxna åkern i stället borde rensas upp och göras till ett parkområde, vilket enligt honom också bättre skulle betjäna Kajsahemmet.

"Överens med Esbos stil"

Stadsstyrelsen godkände förslaget till ändring i generalplanen med liten marginal – 7 mot 6 röster. Sex styrelsemedlemmar röstade för en ytterligare analys av koloniträdgårdens påverkan på kulturmiljön och på det redan övergödda Bodomträsket. Förslaget röstades ned och därmed fortsätter ändringen i generalplanen till behandling i stadsfullmäktige som sådan. Stadsstyrelsen uppmanade ändå Esbo stads teknik- och miljösektor att utföra en utredning om stadens koloniträdgårdar och deras utvecklingsbehov.

Enligt styrelsemedlemmen Nina af Hällström (SFP) stämmer den planerade koloniträdgården väl överens med Esbos stil.

– Jag tycker det är bra att man möjliggör för stadsborna att ha en liten lott de kan odla på. Men det måste givetvis utredas var det är möjligt och mest lämpat med sådan verksamhet. Men jag litar på att det även i det här fallet har gjorts behövliga utredningar för att försäkra sig om planernas lämplighet.

– Det är nu upp till stadsfullmäktige att i sista hand besluta hur det går med koloniträdgården, säger af Hällström.

Pontus Molander är orolig också över framtiden om koloniträdgården blir av. Han tror det kan öppna dörren för flera nybyggen i Bodomområdet.

– Det är garanterat att då man en gång fått i gång byggandet så sprider det sig så småningom ut på resten av åkrarna. Enhetliga, stora kulturhistoriskt betydelsefulla områden finns det inte många av. Snart har vi inte mycket kvar att skydda längre, säger Molander.

– Vi som skyddar dessa områden brukar kritiseras för att inte följa med i tiden vi lever i. Men till tidsandan hör också att bevara värdefulla områden.

Hur du kan få en låg låneränta

När man tecknar ett lån finns det många lånegivare som tycks ge bra villkor, men som sedan tar ut både dolda räntor och oförutsedda avgifter. Trots att det idag är riktigt vanligt att ta lån så kan det vara svårt att veta vad man ska leta efter och tänka på när man lånar pengar. Därför sammanfattar vi här några av våra bästa tips för att hjälpa dig att hitta rätt i lånedjungeln. 14.6.2018 - 14.03