Koloniträdgård vid Bodom kan snart klubbas igenom – många ortsbor oroliga

Kulturarv. Ortsbon Pontus Molander anser att en koloniträdgård över huvud taget inte passar in i Bodomområdets kulturhistoriskt värdefulla miljö. Han skulle hellre se att den igenvuxna åkern där koloniträdgården planeras skulle bli ett parkområde. Bild: Cata Portin

Esbo ska besluta om en ny koloniträdgård kommer att byggas i Backby nära Bodomträsket. Ortsbor har en entydig åsikt i frågan – ett bestämt nej.

Koloniträdgården föreslås ligga på en igenvuxen sumpig åker ett stenkast ifrån den historiska herrgården Backby gård, som i dag går under namnet Kajsahemmet. Inte långt borta ligger Bodom träsk.På den...