Kolneutralitet förutsätter att fossila bränslen elimineras inom transportsektorn

Om godstransport på landsväg förbrukar 80 gånger mer energi än rälstransport är det obegripligt att nästan ingenting görs för att överföra långväga transporter på räls.

En lyxkryssare förbrukar 1,6 kWh/passagerarkilometer, en bilfärja 0,5, en elbil 0,4, en traditionell bil 0,5, en jumbojet 0,2 och ett IC-tåg 0,02. Förbrukningen gäller för fullsatta transportmedel, förutom bilarna som beräknats med endast en passagerare. Lyxkryssarna är den överlägset största miljöboven per passagerare.

Med den finska elproduktionens utsläppsnivå belastar elbilen klimatet ungefär lika mycket som en traditionell bil när energin för batteritillverkningen beaktas. Den dag elproduktionens utsläppsnivå faller till en bråkdel av nuläget blir elbilen klart klimatsmartare. Flygets energiförbrukning är dubbelt så stor på kortare sträckor, men trots det kan flyget från Helsingfors till Stockholm vara snäppet miljösmartare än färjan, ifall den inte går på LNG. Om en jumbojet skulle förses med lika många ton batterier som den tar bränsle för en 5 000 kilometers flygning skulle batterierna tömmas under stigningen till flyghöjd.

Lyxkryssarna och bilfärjorna kan minska sina koldioxidutsläpp genom att övergå från tung brännolja till LNG och senare till syntetiskt bränsle för att nå tillräckligt låg utsläppsnivå. Nästa generations flygplan kommer ett ha 30 procent lägre bränsleförbrukning, men flygets utsläpp förblir ändå betydande om man inte övergår till syntetiskt bränsle. Snabbtåg kan både tids- och komfortmässigt tävla med flyg upp till 1 000 km. Energiförbrukningen per passagerare är fyrtio gånger lägre med tåg än med flyg. Omställningen förutsätter omfattande utbyggnad av snabbtågförbindelser och en Tallinntunnel för Europatrafiken. Den dag vi kommit så långt, kör vi troligen med robotbilar på korta avstånd i samlartrafik upp till 100 km.

Längre resor kan företas med elbil till närmaste snabbtåg och elbil igen från ändstationen till destinationen. Det skulle också minska vägslitaget och antalet trafikolyckor. En del av lokaltrafiken sköts med rälsbundna fordon och eldrivna bussar. Per passagerare är en elbil med två passagerare lika energieffektiv som spårvagnen och med tre passagerare lika effektiv som metrotåget. I dag är vägarna fulla av fempersoners bilar med endast en passagerare. När vi får robotbilar, som beställs från en pool, kan 80 procent av bilparken vara små eldrivna smartbilar med låg energiförbrukning.

Enligt Trafis Tavarankuljetuksen ja logistiikan energiatehokkuussopimus, vuosiraportti 2015 (lastbilar och tåg) förbrukar lastbilar cirka 2,3 kWh/tonkilometer, elgodståg 0,03 och containerfartyg 0,01. Om godstransport på landsväg förbrukar 80 gånger mer energi än rälstransport är det obegripligt att nästan ingenting görs för att överföra långväga transporter på räls. Omställningen skulle kräva helt nya lasthanteringsmetoder och logistikprocesser, som kunde automatiseras (digitaliseras). Färre lastbilar skulle minska vägslitaget, antalet trafikolyckor och behovet av att bygga ut vägnätet. Lokal godsdistribution skulle kunna skötas med eldrivna last- och skåpbilar. Containerfartygen borde övergå till LNG och senare till syntetiskt bränsle eller kärnkraft.

Arbetsmaskiner, lätta motorfordon och privat sjötrafik borde elektrifieras så långt som möjligt eller övergå till syntetiskt bränsle.

Transporterna kan göras nästan utsläppsfria genom att satsa på rälstransporter, övergå till eldrift och syntetiskt bränsle, men för det krävs mycket utsläppsfri el.

Arne Nylund, diplomingenjör, Esbo

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning