Kolkraftens motståndare går samman – pressar Donald Trump

Demonstrationer och ställningstaganden mot kolkraften har präglat klimatmötet i Bonn. Bild: Lehtikuva / AFP / Patrik Stollarz

USA:s närmaste grannar och allierade har bildat en pakt som går tvärt emot Donald Trumps klimatpolitik. Finland är med i alliansen som lovar fasa ut kolkraften till 2030.

BONN Storbritannien och Kanada har bildat en allians för stater och icke-statliga aktörer som tänker fasa ut kolkraften. 25 stater eller delstater fanns uppräknade på en lista när Powering Past Coal lanserades på klimatmötet i Bonn, men innan alla hade hunnit hålla sina korta anföranden uppgavs att ytterligare två, El Salvador och Oregon, hade hakat på.

Kanadas klimatminister Catherine McKenna är en central figur bakom initiativet. Hon påtalar att upp till 800 000 människor årligen beräknas dö i sjukdomar orsakade av föroreningar från kolkraft.

– Vi behöver inte betala ett så högt pris. Vi måste fasa ut kolet, vi är skyldiga våra barn det. Det är också en god affär då sol- och vindenergi bara blir förmånligare, säger hon.

Storbritanniens klimatminister Claire Perry betonar att omställningen till en kolsnål ekonom i kan gå smidigt. Storbritannien, vars kolgruvor drev den industriella revolutionen, har så gott som slopat kolet: bara 2 procent av elproduktionen är kolbaserad. I våras upplevde britterna en hel dag utan någon som helst kolkraft – för första gången sedan 1882.

– Vi har minskat våra utsläpp med över 40 procent samtidigt som vår ekonomi vuxit, säger Perry.

En orsak till att Storbritannien och Frankrike ansluter till alliansen från början medan Tyskland inte ens vågar sätta ett datum för när kolkraften ska vara borta är att de två förstnämnda har kärnkraft i sin energimix, vilket Tyskland inte har.

Inga nya löften

Även om lanseringen bemöttes med idel beröm kan man notera att ingen lovade någonting nytt. Alliansen utgörs av nationer och delstater som redan tidigare har beslutat att avveckla kolkraften, och alla har sin plan för att ersätta den, vissa med andra bränslen som inte heller är klimatneutrala.

Finland är ett exempel. Finland är med i alliansen, och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) säger att den behövs eftersom världen fortfarande är alldeles för kolberoende. Finland har beslutat att fasa ut kolkraften till 2030.

– Då ska över hälften av vår totala energikonsumtion komma från förnybara källor, och det inbegriper såväl elektricitet som värme och trafik, säger han.

Mycket av det ersättande bränslet är biomassa, som också genererar utsläpp. Poängen med alliansen är att signalera att kolkraft inte längre är okej när världen går mot 2020-talet. Alliansen söker sammanföra regeringar med regionala och privata initiativ och skapa en snöbollseffekt.

– Detta är ett fantastiskt exempel på det slags ledarskap som behövs för att vi ska segra i kapplöpningen med klimatförändringen. Alliansen inger hopp, och tar fasta på andan från Parismötet, säger Laurence Tubiana, vd för organisationen European Climate Foundation.

Kolkraften beräknas fortfarande stå för 40 procent av de globala koldioxidutsläppen. Tidigare på klimatmötet pläderade USA starkt för att fortsätta utvinna stenkol. Att USA:s grannar Kanada och Mexiko är med i alliansen och att USA trogna bundsförvant Storbritannien också är det, är också en signal i riktning Vita huset.

– Två av USA:s närmaste allierade näpser Donald Trump för att hans besatthet av förorenande energi, säger Mohamed Adow vid organisationen Christian Aid.

Alliansen mot kol siktar på att ha minst 50 medlemmar till nästa års klimattoppmöte som hålls i det kraftigt kolberoende Polen och då i Katowice som är en av Europas mest förorenade städer.

– Alliansen måste växa snabbt. Alla OECD-länder bör vara med, men inte bara på hemmaplan. Lika viktigt är att de slutar finansiera investeringar i kolkraft utomlands, säger Camilla Born på tankesmedjan E3G.

Stater: Angola, Belgien, Costa Rica, Danmark, Fiji, Finland, Frankrike, Italien, Kanada, Luxemburg, Marshallöarna, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Österrike.

Delstater/provinser: Alberta, British Columbia, Niue (autonom del av Nya Zeeland), Ontario, Québec, Vancouver, Washington.

Ytterligare en stat, El Salvador, och en delstat, Oregon, uppges ha anslutit. Åtminstone Norge lär ansluta så snart regeringen hinner ta upp frågan.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning