Koldioxidutopi orsakar effektbrist

Finlands gamla kärnkraftverk har lappats så att de överlever 20 år till och senast därefter borde nya verk kopplas till nätet.

Regeringen kräver koldioxidneutralitet redan 2035. Detta förutsätter skatteforcerad minskning av den totala energikonsumtionen samtidigt med en radikal ökning av elförbrukningen.

Numera undviker Finland elavbrott vid vindstilla, sträng kyla och mörker endast genom import av 4 000 megawatt toppeffekt från Nord Pool och Ryssland. Endast Cypern löper högre risk för blackout än Finland enligt europeiska nätverksorganisationen Entso-e (European Network of Transmission System Operators for Electricity).

Konvertering av 200 000 oljepannor till elförbrukande jordvärme, datacentraler, industrins byte från bränslen till elektricitet samt alla elbilar höjer effekttoppen med ytterligare 1 000 megawatt.

Importmöjligheterna minskar samtidigt som klimatpolitiken skapar ett momentant effektunderskott på 5 000 megawatt, en tredjedel av effekttoppen. Nya kraftlinjer byggs nämligen från Nord Pool till Tyskland (2020) och till England (2021). Den nordiska vattenkraften kommer att fungera som Europas "gröna batteri" för förnybar el. Ökad leverans av reglereffekt leder under torrår till brist och även under normala vattenår till skyhögt momentant pris på toppeffekt från Nord Pool då Sverige dessutom stänger två kärnreaktorer, Ringhals 2 (2019) och Ringhals 1 (2020). Effektbristen är ett slag under bältet på exporten, jobben och välståndet. Rysslands leverans av toppeffekt, i regel nattström, är tyvärr begränsad till 1 500 megawatt.

Regeringsprogrammet är positivt till förlängd driftstid för Finlands gamla kärnreaktorer med tillstånd av Strålsäkerhetscentralen, men nämner inte nya kärnkraftverk, för vilka säkerhetskraven är skyhöga jämfört med 1970-talet då man spikade ihop ett kärnkraftverk på fem år. I Ryssland är kraven låga.

Finlands gamla kärnkraftverk har lappats så att de överlever 20 år till och senast därefter borde nya verk kopplas till nätet. Men inga nybyggda kärnkraftverk existerar i den koldioxidneutrala utopin!

När Olkiluoto 3 startar ökar den nationella effekten med 1 600 megawatt, men över 3 000 megawatt underskott kvarstår. Fennovoima kan vi glömma då ryssarna inte klarar kraven.

Vind, sol, egen vattenkraft, träbränslen och användarflexibilitet löser inte problemet.

Politikerna måste nu äntligen inse situationens allvar och omedelbart riva upp besluten att stänga ytterligare kraftverk (Hanaholmen stängs 2024!), utöka den nationella effektreserven (i dag endast 700 megawatt) genom torvkraftverk och gaskraftverk vilka kan åstadkommas rätt snabbt, samt bygga importterminaler för flytande naturgas.

Då elsystemet kollapsar kan man varken spola toaletten eller klaga på Facebook.

Jarl Ahlbeck, teknologie doktor, docent, Åbo

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning