Koldioxidhalten förr har ingen relevans i dag

Det är ett faktum, som inte längre är öppet för diskussion, att mänsklig verksamhet och ingenting annat ytterst snabbt har ökat koldioxidkoncentrationen.

Tom Eklund skriver (HBL Debatt 16.6) att dagens nivå av koldioxid i atmosfären bara är en tiondedel av det tidigare normala, att den tidigare höga nivån nåddes utan någon som helst mänsklig medverkan och att det är oärligt och förvrängande att inte nämna detta i klimatdebatten. Det finns enligt Eklund därför ingen orsak till hysteri, att stirra sig blind på den mänskliga inverkan är skrämselpolitik och ett medel för ökad personlig politisk makt och vi skall tydligen strunta i allt vad klimatförändring heter, leva i stunden och njuta av livet.

Eklund har rätt i att koldioxidkoncentrationen, som nu är 412 ppm (delar per miljon), har varit uppe i 4 000 ppm – under kambrium för 500 miljoner år sedan, då livet på jorden mest bestod av trilobiter och mollusker. Sedan sjönk koncentrationen, för att igen stiga till 3 000 ppm för 200 miljoner år sedan, under början av dinosauriernas tid. Sedan dess har sådana koncentrationer inte förekommit.

Under de senaste 800 000 åren har koncentrationen varierat cykliskt mellan cirka 180 och 280 ppm, med långsamma förändringar under tusentals år. 800 000 år är fyra gånger längre än Homo sapiens har existerat och 80 gånger längre än vår art har brukat jorden. Människan, våra odlingsväxter och resten av ekosystemet har anpassat sig till dessa förhållanden.

I engelska Wikipedias artikel Carbon dioxide in Earth's atmosphere finns en graf där koldioxidhalten och temperaturen under de 800 000 åren har ritats på varandra, och kurvorna sammanfaller mycket exakt. Längst till höger i grafen, som representerar vår tid, går koldioxidkurvan plötsligt lodrätt uppåt till en nivå dubbelt så hög än de tidigare variationerna.

Eklund tycks anse att all variation är naturlig, och klarade sig trilobiterna och dinosaurierna så klarar vi nog oss också. Han har dessvärre fel. Det är ett faktum, som inte längre är öppet för diskussion, att mänsklig verksamhet och ingenting annat ytterst snabbt har ökat koldioxidkoncentrationen till en nivå som är dubbelt så hög som något som har förekommit på åtminstone en miljon, troligen tjugo miljoner år. Det är också ett obestridligt faktum att ökad koldioxidkoncentration höjer temperaturen, med risk för att temperaturen stiger till katastrofala nivåer. Att fundera över vilka faktorer som påverkade koldioxidnivån och temperaturen för hundratals miljoner år sedan, då jorden var en helt annan plats än nu, kan vara intressant för geofysiker, men saknar relevans för dagens läge.

Patrik Schroeder, 
Helsingfors

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning