Gamla kulturbyggnader i Köklax riskerar rivas

Karoliina Tuovinen och Annukka Mikkola är konstnärer i Jupp i Esbo. Bild: Kristoffer Åberg

Framtiden för en del kulturhistoriska byggnader i Köklax i Esbo är oviss. Många byggnader är i dåligt skick och staden vill sälja sina byggnader med krav på att köparen måste renovera fastigheterna. Den ovissa framtiden för många gamla hus väcker oro bland invånare och hyresgäster.

Köklax i västra Esbo byggs ut i rask takt. Nya bostadsområden fortsätter att växa upp väster och öster om Köklaxleden. Ett helt nytt bostadsområde planeras för 4 000-5 000 invånare vid Glashyttan söde...