Köklax i Esbo har valts till årets stadsdel

2006 ordnades bostadsmässan i Köklax i Esbo. Bild: Wikipedia

Det är första gången en stadsdel i Esbo blivit tilldelad utmärkelsen.

Invånarna har satsat på aktiviteter som främjar gemenskapen redan under flera år skriver Finlands Hembygdsförbund i ett pressmeddelande.

– Köklax är en pigg stadsdel som har klarat av att behålla bygemenskapen och bykänslan, säger Köklaxgillets ordförande Susanna Rahkonen i pressmeddelandet.

Den goda gemenskapen har dessutom lett till att alla behandlas lika oavsett härkomst, hudfärg och religion anser invånarna.

I år fick Finlands Hembygdsförbund in rekordmånga förslag. Hela 368 stadsdelar föreslogs varav nio nominerades.

Många föreslog ändå samma stadsdel så drygt 100 olika stadsdelar föreslogs runtom i landet. Man kan föreslå en stadsdel för tävlingen på Finlands Hembygdsförbunds webbplats varje vår före den sista april.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02