Köklax i Esbo har valts till årets stadsdel

2006 ordnades bostadsmässan i Köklax i Esbo.Bild: Wikipedia

Det är första gången en stadsdel i Esbo blivit tilldelad utmärkelsen.

Invånarna har satsat på aktiviteter som främjar gemenskapen redan under flera år skriver Finlands Hembygdsförbund i ett pressmeddelande.

– Köklax är en pigg stadsdel som har klarat av att behålla bygemenskapen och bykänslan, säger Köklaxgillets ordförande Susanna Rahkonen i pressmeddelandet.

Den goda gemenskapen har dessutom lett till att alla behandlas lika oavsett härkomst, hudfärg och religion anser invånarna.

I år fick Finlands Hembygdsförbund in rekordmånga förslag. Hela 368 stadsdelar föreslogs varav nio nominerades.

Många föreslog ändå samma stadsdel så drygt 100 olika stadsdelar föreslogs runtom i landet. Man kan föreslå en stadsdel för tävlingen på Finlands Hembygdsförbunds webbplats varje vår före den sista april.

Dagens vardagsrum är köket

Köket är i dag mycket mer än en plats för matlagning. All orsak att satsa på kvalitet och planering då man bygger ett nytt. 13.8.2018 - 13.34