Knivdådet i Haga: Bristfällig information kan grumla hotbilden

– Ju bättre informerade alla parter är desto bättre säkerhetsbedömningar kan man göra, säger verksamhetsledaren Janne Veikkolainen på Ankkuri. Bild: Richard Nordgren

För det mesta är det inte våld eller hot om våld som finns i bakgrunden då barnskyddet ordnar övervakade möten mellan föräldrar och barn. – Ofta handlar det om föräldrarnas oförmåga att sköta saker, snarare än våld i sig, säger Janne Veikkolainen, verksamhetsledare på Ankkuri som hamnade i blickfånget i samband med knivdådet i Haga förra helgen.

Enligt polisens uppgifter skedde knivdådet i Haga utanför barnskyddsenheten Ankkuri, efter att förövaren hade träffat sina barn under ett på förhand avtalat möte. Efter mötet ska mannen ha överfallit...