Knappt hälften uppger att de alltid använder munskydd i kollektivtrafiken – en av tio vägrar

Majoriteten av passagerarna i kollektivtrafiken anser att man borde använda munskydd, men under hälften gör det. Bild: Mikko Stig

Av resenärerna i kollektivtrafiken i huvudstadsregionen uppger 48 procent att de alltid använder munskydd. Närmare åttio procent anser ändå att man borde göra det.

Tio procent av resenärerna i kollektivtrafiken i huvudstadsregionen använder aldrig munskydd och tänker inte göra det heller. Närmare hälften, eller 48 procent, uppger att de alltid använder munskydd och 19 procent att de gör det ibland. Det visar en enkät som Helsingforsregionens trafik, HRT, låtit göra.

Hela 78 procent av resenärerna är ändå helt eller delvis av åsikten att man ska använda munskydd i kollektivtrafiken, alltså en klart större andel än de som faktiskt gör det. Enligt observationer som HRT:s biljettkontrollörer gjort är det bara ungefär 30–40 procent av resenärerna som använder munskydd, men andelen varierar beroende på bland annat tidpunkten.

Enligt enkäten är den största orsaken till att de svarande inte använder munskydd i kollektivtrafiken att de upplever att det går att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd under resan.

"Vi hoppas att användningen av munskydd ska bli allmännare, i likhet med utvecklingen hittills", säger HRT:s vd Suvi Rihtniemi i ett pressmeddelande.

Trots att många är oroliga för att inte kunna hålla tillräckliga avstånd – 65 procent av de svarande – och att medpassagerarna inte ska respektera säkerhetsföreskrifterna – 63 procent – uppger ändå hela 85 procent att de tänker använda sig av kollektivtrafiken under de kommande tre månaderna. De som använder kollektivtrafiken ofta är i regel mindre oroliga, visar enkäten.

Passagerarmängderna i kollektivtrafiken ligger fortfarande rejält under det normala på grund av coronaepidemin. Just nu är antalet passagerare ungefär 40 procent lägre än vid samma tid i fjol.

Enkäten gjordes i slutet av augusti och besvarades av drygt 10 000 HRT-kunder.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning